Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Good 4 U

F#m Olivia Rodrigo F#m chọn điệu
≣≣
Intro
[F#m] [E]
[F#m] [E]
 
Verse 1
[F#m]Well good for you, I guess you [E]moved on really easily
[F#m]You found a new girl and it [E]only took a couple weeks
[F#m]Remember when you said that
[E]you wanted to give me the [D]world [C#7]
[F#m]And good for you, I guess
that [E]you've been working on yourself
[F#m]I guess that therapist I [E]
found for you, she really helped
[F#m]Now you can be a better [E]man for your brand new [D]girl [C#7]
 
Chorus
[D] Well good for [A]you
You look happy and [E]healthy, not me
If you ever [F#m]cared to [D]ask
Good for [A]you
You're doing great out there [E]without me, baby
God, I wish [F#m]that I could do [D]that
I've lost my [A]mind
I've spent the [E]night
Crying on the floor of [F#m]my [D]bathroom
But you're so [A]unaffected, I really don't [E]get it
But I guess good for [F#m]you [E]
 
Instrumental
[F#m] [E] [B]
[F#m] [E] [B]
 
Verse 2
Well good for you, I guess
you're getting [E]everything you want
[F#m]You bought a new car and
your [E]career's really taking off
[F#m]It's like we never even [E]happened, baby
What the [D]fuck is up with [C#7]that?
[F#m]And good for you, it's like you [E]never even met me
[F#m]Remember when you swore to [E]God I was the only
[F#m]Person who ever got you
Well, [E]screw that and screw you
[D]You will never have to hurt the [C#7]way you know that I do
 
Chorus
[D] Well good for [A]you
You look happy and [E]healthy, not me
If you ever [F#m]cared [E]to [D]ask
Good for [A]you
You're doing great out there [E]without me, baby
God, I wish [F#m]that I [E]could do [D]that
I've lost my [A]mind
I've spent the [E]night
Crying on the floor of [F#m]my [E]bath[D]room
But you're so [A]unaffected, I really don't [E]get it
But I guess good for [F#m]you [E]
 
Instrumental
[F#m] [E] [B]
[F#m] [E] [B]
[D] [A] [E] [F#m] [E]
[D] [A] [E] [F#m] [E]
 
Bridge
[F#m]Maybe I'm too [E] [B]emotional
But your [F#m]apathy's like a [E]wound in [B]salt
[F#m]Maybe I'm too [E] [B]emotional
Or [F#m]maybe you never [E]cared at [B]all
[F#m]Maybe I'm too [E] [B]emotional
Your [F#m]apathy's like a [E]wound in [B]salt
[F#m]Maybe I'm too [E] [B]emotional
Or [F#m]maybe you never [E]cared at [B]all
 
Chorus
[D] Well good for [A]you
You look happy and [E]healthy, not me
If you ever [F#m]cared to [D]ask
Good for [A]you
You're doing great out there [E]without me, baby
Like a damn [D]sociopath
I've lost my [A]mind
I've spent the [E]night
Crying on the floor of [F#m]my [D]bathroom
But you're so [A]unaffected, I really don't [E]get it
But I guess good for [F#m]you [E]
 
Instrumental
[F#m] [E] [B]
[F#m] [E] [B]
 
Outro
[F#m] Well good for you, I guess
you [E]moved on really [B]easily [F#m]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 15 tháng 05, 2021
Lượt xem: 212 Người đăng: Harry (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Alexander 23 , Daniel Nigro , Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 40
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)