Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

jealousy, jealousy

Am Olivia Rodrigo A#m chọn điệu
≣≣
capo 1
 
Verse 1
[Am]I kind of wanna [C]throw my phone
across the [G]room
'Cause all I see are [D]girls
too good to be [Am]true
With paper-white [C]teeth and perfect [G]bodies,
wish I didn't [D]care
I know their [Am]beauty is [C]not my [G]lack,
but [D] it feels like that
[Am]Weight is [C]on my [G]back,
and I can't let it go
 
Chorus
[Am]Co-compa[C]rison is [G]killing me [D]slowly
I [Am]think I think too [C]much
'bout [G]kids who don't [D]know me
[Am]I'm so sick of [C]myself, [G]rather be, [D]rather be
[Am]Anyone, anyone [C]else, but [G]jealousy, [D]jealousy
started following [Am]me
[C] [G] [D]Started following [Am]me[C] [G] [D] [C]
 
Verse 2
And [Am]I see everyone [C]gettin’
all the things I [G]want
I’m happy for [D]them, but then again I’m [Am]not
Just cool vintage [C]clothes and vacation [G]photos
I can’t stand it, oh [D]God, I sound crazy
Their [Am]win is [C]not my [G]loss
I [D]know it’s true
But I [Am]can’t help [C]gettin’ [G]caught [D]up in the...
 
Chorus
[Am]Co-compa[C]rison is [G]killing me [D]slowly
I [Am]think I think too [C]much
'bout [G]kids who don't [D]know me
[Am]I'm so sick of [C]myself, [G]rather be, rather [D]be
[Am]Anyone, anyone [C]else, but [G]jealousy, [D]jealousy, yeah
 
Bridge
All your [Am]friends are so cool,
you go [C]out every night
In your [G]daddy's nice car, yeah,
you're [D]living the life
Got a [Am]pretty face, pretty [C]boyfriend too
I wanna [G]be you so bad and I [D]don't even know you
[Am]All I see is what [C]I should be
[G]Happier, prettier, [D]jealousy, jealousy
[Am]All I see, what [C]I should be
I'm [G]positive, all I get is [D]jealousy, jealousy
 
Outro
[Am] [C]Co-comparison is [G]killing me [D]slowly
I [Am]think I think too [C]much
'bout [G]kids who don't know [D]me
[Am]I'm so sick of [C]myself, [G]rather be, rather [D]be
[Am]Anyone, anyone [C]else, but [G]jealousy, [D]jealousy, yeah
[Am]I'm so sick of [C]myself, [G]rather be, rather [D]be
[Am]Anyone, anyone [C]else, but [G]jealousy, [D]jealousy,
started following me
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 05, 2021
Lượt xem: 59 Người đăng: Harry (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 7
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)