Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Traitor

C Olivia Rodrigo Eb Điệu Slow Rock
≣≣
Capo 3
Intro
[C] [G] [Am] [F] [C] [Em] [Am] [F]
 
Verse 1
[C]Brown guilty eyes and [G]little white lies
Yeah, I [Am]played dumb but I always [F]knew
That [C]you talk to her, maybe [G]did even worse
I kept [Am]quiet so I could keep [F]you
 
Pre-Chorus
And ain't it [C]funny
How you [G]ran to her
The [Am]second that we called it [F]quits
And ain't it [C]funny
How you [G]said you were friends
Now it [Am]sure as hell don't look [F]like it
 
Chorus
You [C]betrayed me
And [G]I know that you'll never feel [Am]sorry
For[F] the way I hurt, yeah
[C]You talked to her
When [G]we were together
Loved [Am]you at your worst
But [F]that didn't matter
It [C]took you two weeks
To [G]go off and date her
Guess [Am]you didn't cheat
But you're still a traitor
 
Verse 2
[C] Now you bring her around
Just [G]to shut me down
Show her [Am]off like she's a new [F]trophy
And I know [C]if you were true
There's no [G]damn way that you
Could fall in [Am]love with somebody that [F]quickly
Pre-Chorus
Ain't it [C]funny
All [G]the twisted games
All the [Am]questions you used to [F]avoid?
Ain't it [C]funny?
Remember [G]I brought her up
And you [Am]told me I was [F]paranoid
 
Chorus
You [C]betrayed me
And [G]I know that you'll never feel [Am]sorry
For [F]the way I hurt, yeah
[C]You talked to her
When [G]we were together
Loved [Am]you at your worst
But [F]that didn't matter
It [C]took you two weeks
To [G]go off and date her
Guess [Am]you didn't cheat
But you're still a traitor
 
Bridge
[C] (Ah, [G]ah, ah, ah) [Am]God, I
wish that you had thought this through
[F]Before I went and fell in love with you
[C] (Ah, [G]ah, ah, ah) When she's
[Am]sleeping in the bed we made
Don't you [F]dare forget about the way
 
Chorus
You [C]betrayed me
Cuz [G]I know that you'll never feel [Am]sorry
[F]For the way I hurt, yeah
[C]You talked to her
When [G]we were together
You [Am]gave me your word
But [F]that didn't matter
It [C]took you two weeks
[G]To go off and date her
Guess [Am]you didn't cheat
But [F]you're still, you're
still a [C] [G]traitor[Am] (Ah, ah, ah, ah)
Yeah, [F]you're still a traitor
 
Outro
[C] Oh, [G]oh, oh [Am]God, I wish that
you had thought this through
[Fm]before I went and fell in love with you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 24 tháng 05, 2021
Lượt xem: 130 Người đăng: Harry (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Olivia Rodrigo Thể loại: USUK Yêu thích: 17
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)