Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Shake It Off

G Taylor Swift Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / NDCT: Introl : [G] [G] I stay out too [AM] late
≣≣
Introl : [G] [G]
I stay out too [AM] late
Got nothing in my [C] brain
That’s what people [G]say mmm mmm
That’s what people [G] say mmm mmm
I go on too many [AM] dates
but I can’t make ‘em [C] stay
At least that’s what people [G] say Mmm mmm
That’s what people [G] say mmm mmm
But I keep [AM] cruising
Can’t stop, won’t stop [C] moving
It’s like I got this [G] music In my mind
Saying [D] it’s gonna be alright [D]
Cuz the [AM] players gonna play play play play play
And the [C] haters gonna hate hate hate hate hate
Baby [g] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G] Shake it off I Shake it off
Heartbreakers [AM] gonna break break break break break
and the [C] Fakers gonna fake fake fake fake fake
Baby [G] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G]I Shake it off i Shake it off
I never miss a [AM]beat
I’m lightening on my [C] feet
and that’s what they don’t [G] see mmm mmm
That’s what they don’t [G] see mmm mmm
I’m dancing on my [AM]own
(Dancing on my own)
I make the moves up as I[C] go
(Moves up as I go)
[G]And that’s what they don’t know mmm mmm
[G]That’s what they don’t know mmm mmm
But I keep [AM]cruising
Can’t stop, won’t stop [C] grooving
It’s like I got this [G] music
In my mind Saying it’s [D] gonna be alright
Cuz the [AM] players gonna play play play play play
And the [C] haters gonna hate hate hate hate hate
Baby [g] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G] Shake it off I Shake it off
Heartbreakers [AM] gonna break break break break break
and the [C] Fakers gonna fake fake fake fake fake
Baby [G] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G]I Shake it off i Shake it off
Heartbreakers [AM] gonna break break break break break
and the [C] Fakers gonna fake fake fake fake fake
Baby [G] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G]I Shake it off i Shake it off
Shake it off, I I SHake if off i i i(x3)
Shake it off Shake it off
** read **
Hey Hey Hey Just think while
you’ve been getting down and out about the liars
and the dirty dirty cheats of the world
You could have been getting down to this sick beat
[AM]My ex man brought his[C] new girlfriend
She’s like[G] oh my God
but[G] I’m just gonna shake
and to the [AM]fellA over there
with the[C] hella good hair
Won’t you [G]come over baby
We can [G]shake shake shake
But I keep [AM]cruising
Can’t stop, won’t stop [C] grooving
It’s like I got this [G] music
In my mind Saying it’s [D] gonna be alright
Cuz the [AM] players gonna play play play play play
And the [C] haters gonna hate hate hate hate hate
Baby [g] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G] Shake it off I Shake it off
Heartbreakers [AM] gonna break break break break break
and the [C] Fakers gonna fake fake fake fake fake
Baby [G] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G]I Shake it off i Shake it off
Heartbreakers [AM] gonna break break break break break
and the [C] Fakers gonna fake fake fake fake fake
Baby [G] I’m just gonna shake shake shake shake shake
[G]I Shake it off i Shake it off
Shake it off, I I SHake if off i i i(x3)
Shake it off Shake it ofF
I shake if off
I Shake it Off
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên NDCT. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 19 tháng 09, 2014
Lượt xem: 12,284 Người đăng: NDCT (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Yêu thích: 654
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)