Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Real Thing

≣≣
Capo 1
 
[Gmaj7] [G7] [Cmaj9] [Fmaj7]
[Gmaj7]Your hand in [C#7#9]mine [Cmaj9]is so di [Fmaj7]vine
[Gmaj7]The stars in the [G7]sky [Cmaj9]sing praises at [Fmaj7]night
[Gmaj7]Sunday mor [C#7#9]ning, sunrise
[Cmaj9]Your eyes on [Fmaj7]me collide
[Gmaj7]Adore you, I [G7]do, no lie
[Cmaj9]I'm yours and you're [Fmaj7]mine for life
 
[Gmaj7]You make me feel like [C#7#9]Heaven is a real place
[Cmaj9]I'll bet on us 'cause [Fmaj7]I know it's the real thing
[Gmaj7]You make me feel like [G7]Heaven ain't so far a [Cmaj9]way
'Cause with [Fmaj7]you I know I got the real [Gmaj7]thing
[C#7#9]
Got the real [Cmaj9]thing [Fmaj7]
I got the real [Gmaj7]thing [G7]
Got the real [Cmaj9]thing
With [Fmaj7]you I know I got the real
 
[Gmaj7]When you're touching [C#7#9]me
[Cmaj9]Put my soul at [Fmaj7]ease
[Gmaj7]Your love's so [G7]sweet, yeah, [Cmaj9]the angels [Fmaj7]sing
[Gmaj7]Sunday mor [C#7#9]ning, sunrise
[Cmaj9]Your eyes on [Fmaj7]me collide
[Gmaj7]Adore you, I [G7]do, no lie
[Cmaj9]I'm yours and you're [Fmaj7]mine for life
 
[Gmaj7]You make me feel like [C#7#9]Heaven is a real place
[Cmaj9]I'll bet on us 'cause [Fmaj7]I know it's the real thing
[Gmaj7]You make me feel like [G7]Heaven ain't so far a [Cmaj9]way
'Cause with [Fmaj7]you I know I got the real [Gmaj7]thing
[C#7#9]
Got the real [Cmaj9]thing [Fmaj7]
I got the real [Gmaj7]thing (Got the real [G7]thing)
Got the real [Cmaj9]thing
With [Fmaj7]you know I got the real
 
[Gmaj7]La-la-la- [C#7#9]la
La-la-la- [Cmaj9]la
La-la-la- [Fmaj7]la
Real [Gmaj7]thing
La-la-la- [G7]la
La-la-la- [Cmaj9]la
La-la-la- [Fmaj7]la
 
[Gmaj7]You make me feel like [C#7#9]Heaven is a real place
[Cmaj9]I'll bet on us 'cause [Fmaj7]I know it's the real thing
[Gmaj7]You make me feel like [G7]Heaven ain't so far a [Cmaj9]way
'Cause with [Fmaj7]you I know I got the real [Gmaj7]thing
 
[C#7#9] [Cmaj9] [Fmaj7]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên MellowSkypiea. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 2 tháng 02, 2022
Lượt xem: 170 Người đăng: MellowSkypiea (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: US-UK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)