Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Jessie Reyez

Đóng góp thông tin
We [G]fought until the sun rose [G7] And I [C]still ain't been to bed (Bed, bed) [C7] And [G]whil
Phương Thảo, 9 tháng 04, 2020 Am B7 C C7 Cm Cm6 D Em G G7 1,336
(Verse 1: Jessie Reyez) [Am7]How come all these feelings they [D7]make us crazy Yeah, I [Bm7]alway
Chi, 5 tháng 02, 2021 Am7 Bm7 D7 E7 Em7 859