Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/03/2017

Tự giới thiệu

Soạn hợp âm ca khúc theo cách try hard, vậy nên xin đừng chọn chế độ hợp âm dễ với những bài mình soạn nhé

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 21 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 5 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 2 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 2 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tháng trước