Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/03/2017

Tự giới thiệu

Không cần nhạc trend, chỉ cần là nhạc hay thì cỡ nào cũng sẽ soạn :)

Điểm uy tín

-1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 6 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 6 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 2 tuần trước
+10
Đăng bài hát mới 2 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 2 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tuần trước
+1
Bài hát được 20 người bình chọn ≥ 4 sao 4 tuần trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 4 tuần trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 4 tuần trước