Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Le Thanh Dat Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Le Thanh Dat Xem tất cả

I'm [D]getting rid of all my [D7]clothes I don’t [G]wear I think I'm gonna [D]cut my hair '[Bm]Cau
Le Thanh Dat, 17 tháng 05, 2020 1,210
Can I call you [C]baby? Can you be my [Am]friend? Can you be my [Dm]lover up until the very [G]end
Le Thanh Dat, 3 tháng 08, 2020 40,219

Bài hát đã đăng của Le Thanh Dat Xem tất cả

--Verse 1-- I saw you in the back of my s[Am]how last night Standing underneath the ex[C]it sign
Le Thanh Dat, 6 tháng 01, 2022 228
Can I call you [C]baby? Can you be my [Am]friend? Can you be my [Dm]lover up until the very [G]end
Le Thanh Dat, 3 tháng 08, 2020 40,219
I'm [D]getting rid of all my [D7]clothes I don’t [G]wear I think I'm gonna [D]cut my hair '[Bm]Cau
Le Thanh Dat, 17 tháng 05, 2020 1,210