Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Can I call you [C]baby? Can you be my [Am]friend? Can you be my [Dm]lover up until the very [G]end
Le Thanh Dat, 3 tháng 08, 2020 Am C Dm G 40,219
She said, [Bm7]"Baby, I'm [E9]afraid to fall in [C#m7]love [Gb7] [Bm7]Cause what if it's not [E9]re
Hiền Thảo, 16 tháng 06, 2019 A Bm7 C#m7 E9 Gb7 7,101
Verse 1 [Dmaj7]Used to know you, but I don't [Bm7]know you now [Em7]Everything's getting so [A7]bl
Tom Tran, 13 tháng 11, 2019 A7 B7 Bm7 D Dmaj7 Em7 F#m7 1,521
(Verse 1: Jessie Reyez) [Am7]How come all these feelings they [D7]make us crazy Yeah, I [Bm7]alway
Chi, 5 tháng 02, 2021 Am7 Bm7 D7 E7 Em7 859
Verse 1 I would need a [C]million words[Am] If I tried [C]to define[Am] All the things you [C]mea
Trang Nguyễn , 31 tháng 07, 2021 Am C F G 349
Intro: [Dmaj7] [Dmaj7] [Gmaj7] [Gm7] [Dmaj7]The world is mine but I want you [Dmaj7]I close my
MellowSkypiea, 8 tháng 11, 2021 Dmaj7 Gm7 Gmaj7 259
[Gmaj7] [G7] [Cmaj9] [Fmaj7] [Gmaj7]Your hand in [C#7#9]mine [Cmaj9]is so di [Fmaj7]vine [Gmaj7]Th
MellowSkypiea, 2 tháng 02, 2022 C#7#9 Cmaj9 Fmaj7 G7 Gmaj7 171