Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

august

D Taylor Swift F Điệu Ballad
≣≣
capo 3
 
Verse 1
[D]Salt air, and the [G]rust on your [Em]door
I never needed anything [A]more
[D]Whispers [G]of "Are [Em]you sure?"
Never have I [A]ever before
 
(Chorus)
But [D]I can see us lost in the memory
[G]August slipped away into a moment in [Em]time
'Cause it was never [A]mine
And [D]I can see us twistin' in bedsheets
[G]August sipped away like a bottle of [Em]wine
'Cause you were never [A]mine
 
(Verse 2)
[D]Your back [G]beneath the [Em]sun
Wishin' I could write my name [A]on it
[D]Will you call [G]when you're back at [Em]school?
I remember thinkin' I [A]had you
 
(Chorus)
But [D]I can see us lost in the memory
[G]August slipped away into a moment in [Em]time
'Cause it was never [A]mine
And [D]I can see us twistin' in bedsheets
[G]August sipped away like a bottle of [Em]wine
'Cause you were never [A]mine
 
(Nhạc dạo)
[D] [G] [Em] [A]
 
(Bridge)
[D]Back when we were still changin' for the [G]better
Wanting was [Em]enough
For me, it was [A]enough
To live for the [D]hope of it all
Canceled plans just in [G]case you'd call
And say [Em]"Meet me behind the mall"
So much for summer [A]love and saying "Us"
'Cause you weren't [D]mine to [G]lose
You [Em]weren't mine to lose, [A]oh
 
(Chorus)
But [D]I can see us lost in the memory
[G]August slipped away into a moment in [Em]time
'Cause it was never [A]mine
And [D]I can see us twistin' in bedsheets
[G]August sipped away like a bottle of [Em]wine
'Cause you were never [A]mine
 
(Outro)
[D]'Cause you were never [G]mine
Never [Em]mine
But do you [A]remember
[D]Remember when I pulled up and said "Get in the car"
And then [G]canceled my plans just in case you'd call
[Em]Back when I was livin' for the
hope of it all, for the [A]hope of it all
"Meet me behind the [D]mall"
[D]Remember when I pulled up and said "Get in the car"
And then [G]canceled my plans just in case you'd call
[Em]Back when I was livin' for the hope
of it all, for the [A]hope of it all
"Meet me behind the [D]mall"
[D]Remember when I pulled up and said "Get in the car"
And then [G]canceled my plans just in case you'd call
[Em]Back when I was livin' for the [A]hope
of it all (For the hope of it all)
For the [D]hope of it all, for the [G]hope of it all
(For the [Em]hope of it all, for the hope [A]of it all)
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Thảo Ngọc. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 11 tháng 08, 2020
Lượt xem: 2,714 Người đăng: Thảo Ngọc (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Folk , USUK Yêu thích: 127
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)