Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/08/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+10
Đăng bài hát mới 11 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 11 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 11 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 11 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 20 giờ trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 21 giờ trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 21 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 22 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 22 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 22 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 22 giờ trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 22 giờ trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 22 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 2 ngày trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 2 ngày trước
+10
Bài hát được đánh giá 5 sao 2 ngày trước