Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Ivy

Bm Taylor Swift Bm Điệu Ballad
≣≣
[Bm]How's one to know?
I'd [G]meet you where the [Em]spirit meets the [Bm]bones
In a [G]faith forgotten [D]land
[Bm]In from the snow
Your [G]touch brought forth an [Em]incandescent [Bm]glow
[G]Tarnished but [D]so grand [A]
 
And the [Bm]old widow goes to the stone [G]every day
But I [Em]don't, I just sit [Bm]here and wait
[G]Grieving for the [A] [D]living
 
Oh, [Bm]goddamn
My [A]pain fits in the [G]palm of your freezing [D]hand
[Bm]Taking mine, but [Asus4]it's been promised [A]to another
[D]Oh, I [Bm]can't
[A]Stop you putting [G]roots in my [D]dreamland
My [Bm]house of stone, your [A]ivy grows
And now I'm [Bm]covered in [G]you [Em] [Bm] [G] [A]
 
[Bm]I wish to know
The [G]fatal flaw that [E]makes you long to [Bm]be
[G]Magnificently [D]cursed
[Bm]He's in the [A]room
Your [G]opal eyes are [E]all I wish to [D]see
He [G]wants what's [A]only yours
 
Oh, [Bm]goddamn
My [A]pain fits in the [G]palm of your freezing [D]hand
[Bm]Taking mine, but [Asus4]it's been promised [A]to another
[D]Oh, I [Bm]can't
[A]Stop you putting [G]roots in my [D]dreamland
My [Bm]house of stone, your [A]ivy grows
And now I'm [Bm]covered
 
[Em]Clover blooms [Bm]in the [D]fields
[G]Spring breaks loose, the [A]time is [Bm]near
What would he [A]do if he found [D]us out?
[Em]Crescent moon, [Bm]coast is clear
[G]Spring breaks loose, but [A]so does fear [Bm]
He's gonna [A]burn this house [D]to the ground
 
[Bm]How's one to know?
I'd [G]live and die for [Em]moments that we [Bm]stole
On [G]begged and [A]borrowed time
So [Bm]tell me to run
Or [G]dare to sit and [E]watch what we'll [Bm]become
And [G]drink my husband's [D]wine
 
Oh, [Bm]goddamn
My [A]pain fits in the [G]palm of your freezing [D]hand
[Bm]Taking mine, but [Asus4]it's been promised [A]to another
[D]Oh, I [Bm]can't
[A]Stop you putting [G]roots in my [D]dreamland
My [Bm]house of stone, your [A]ivy grows
And now I'm [D]covered in [Bm]you [Asus4] [A]
And [G]I'm [D]covered [G] [Asus4]
 
So [D]yeah, it's a fire
It's a [G]goddamn blaze in [Asus4]the dark
And you [D]started it
You started [G]it [Asus4]
So [Bm]yeah, it's a war
It's the [G]goddamn fight of my [A]life
And you [D]started it
You started [G]it [Asus4]
 
Oh, I [Bm]can't
[A]Stop you putting [Em]roots in my [Bm]dreamland
My [A]house of stone, your [D]ivy grows
And [D]now I'm covered
In [Bm] [A]you, [G] in [D] [Bm]you [D] [A] [D] [G] [A]
[G]Now I'm covered in [D]you [G] [Asus4] [A]
In [D]you [G] [Asus4] [A] [G] [D] [Bm] [Asus4] [A] [D]
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đức Nguyện. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 28 tháng 06, 2021
Lượt xem: 839 Người đăng: Đức Nguyện (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Alternative/Indie Yêu thích: 13
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)