Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

One Way Ticket

≣≣
Capo 4
[Am]One way ticket, one way ticket
[Dm]One way ticket, one way ticket
[E7]One way ticket, one way ticket to the [Am]blues.
 
[Am]Choo, choo train chuggin' down the track
[Dm]Gotta travel on, never comin' back
Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
[Am]Bye, bye love my baby's leavin' me
[Dm]Now lonely teardrops are all that I can see
Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
 
I'm [G]gonna take a trip to [C]lonesome town
[E7]Gonna stay at heartbreak ho[Am]tel
A [Dm]fool such as [E7]I there [Am]never was
I [Bm7b5]cried a tear so [E7]well
 
[Am]One way ticket, one way ticket
[Dm]One way ticket, one way ticket
[E7]One way ticket, one way ticket to the [Am]blues.
 
[Am]Choo, choo train chuggin' down the track
[Dm]Gotta travel on, never comin' back
Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
[Am]...[Dm]...Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
 
I'm [G]gonna take a trip to [C]lonesome town
[E7]Gonna stay at heartbreak ho[Am]tel
A [Dm]fool such as [E7]I there [Am]never was
I [Bm7b5]cried a tear so [E7]well
 
[Am]One way ticket, one way ticket
[Dm]One way ticket, one way ticket
[E7]One way ticket, one way ticket to the [Am]blues.
 
[Am]Choo, choo train chuggin' down the track
[Dm]Gotta travel on, never comin' back
Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
Oh, [E7]oh got a one way ticket to the [Am]blues
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Thị Dung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 5 tháng 12, 2019
Lượt xem: 11,232 Người đăng: Nguyễn Thị Dung (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Hank Hunter , Jack Keller Thể loại: USUK Yêu thích: 62
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)