Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]One way ticket, one way ticket [Dm]One way ticket, one way ticket [E7]One way ticket, one way
Nguyễn Thị Dung, 5 tháng 12, 2019 Am Am9 C Dm E E7 G 11,212
You are the answer to my [Em]lonely prayer You are an angel from a[Am]bove I was so lonely till
Khuyến Nhạc, 13 tháng 04, 2017 Am B7 Bbm C7 E E7 Em F Fm 5,104
Oh! [G]Carol I am but a [Em]fool Darlin' I [Am]love you tho' you treat me [D7]cruel You [G]hurt m
Vương Thiện, 23 tháng 08, 2018 Am C D7 Em G 3,765
[C] Stupid Cupid you're a real mean guy I'd like to clip your wings, so you can't fly [F] I'm in l
KeySoulTime, 2 tháng 10, 2021 C D F G 640