Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tín Nhiệm

Đóng góp thông tin
Version 1 Mừng [C]ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F]cười Hoà bình đến cho muô
Ma Văn Minh, 10 tháng 12, 2020 A7 C D7 G G7 67,005
̣̣ [Am]Về Hậu Giang nhé [C]em ! Về nơi [E7]chốn đưa nôi thuở [Am]nào. [C]Về Hậu Giang nhé [G]em !
Thế Luân, 26 tháng 09, 2021 A7 Am C D Dm E E7 Em F G 989