Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Thông tin nghệ sĩ

[G]Feliz [C]Navidad, [D] [D]Feliz [G]Navidad, [G]Feliz [C]Navidad, próspero [D]ano y [G]felici
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 C D Em G 43,329
[D]Dashing through the snow, in a one horse open [G]sleigh [Em]O're the fields [A7]we go, laughin
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 A A7 D E7 Em G 40,922
[C]Long time ago in [F]Bethle[Dm]hem, so the [G7]holy Bible [C]say, [C]Mary's boy child [F]Jesus
Minh Thiện, 10 tháng 12, 2014 Am C D Dm E7 F G G7 7,701
In the [Dm]land of the sunshine [C] [Dm]People know how to groove [C] [Dm]Making emotions [C] [Dm
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 A Bb Bm C Dm Em Em7b5 1,931
Oh [G]Christmas tree, oh [Em]christmas tree, of all the [Am]trees most [D]love[G]ly Oh [G]Christmas
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 Am D E7 Em G 272
[D]I shall [G]sing, [D]sing my [G]song [D]Be it [G]right, [D]be it [G]wrong [C]In the [G]day, [D]i
Duy Võ, 25 tháng 12, 2018 C D G 264
[C]Ribbons of blue re [F]minds me of [C]you [C]Ribbons of red are the [G]way that my heart [G7]ble
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 C C# Eb F F# G G# G#7 G7 227
[Am]My friend Jack eats [G]sugar loaves [Am]My friend Jack eats [G]sugar loaves [Am]Sugarman [C]ha
Duy Võ, 25 tháng 12, 2018 Am C D6 E7 F G 227
In the hills above [G]Freno By a [D]shiny mountain stream [C]...A young man laid where he fell [A
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 Am C D G 204