Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]Feliz [C]Navidad, [D] [D]Feliz [G]Navidad, [G]Feliz [C]Navidad, próspero [D]ano y [G]felici
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 C D Em G 58,473
[D]Dashing through the snow, in a one horse open [G]sleigh [Em]O're the fields [A7]we go, laughin
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 A A7 D E7 Em G 54,016
[C]Long time ago in [F]Bethle[Dm]hem, so the [G7]holy Bible [C]say, [C]Mary's boy child [F]Jesus
Minh Thiện, 10 tháng 12, 2014 Am C D Dm E7 F G G7 9,630
In the [Dm]land of the sunshine [C] [Dm]People know how to groove [C] [Dm]Making emotions [C] [Dm
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 A Bb Bm C Dm Em Em7b5 5,367
Oh [G]Christmas tree, oh [Em]christmas tree, of all the [Am]trees most [D]love[G]ly Oh [G]Christmas
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 Am D E7 Em G 837
[D]I shall [G]sing, [D]sing my [G]song [D]Be it [G]right, [D]be it [G]wrong [C]In the [G]day, [D]i
Duy Võ, 25 tháng 12, 2018 C D G 549
[Am]My friend Jack eats [G]sugar loaves [Am]My friend Jack eats [G]sugar loaves [Am]Sugarman [C]ha
Duy Võ, 25 tháng 12, 2018 Am C D6 E7 F G 454
[C]Ribbons of blue re [F]minds me of [C]you [C]Ribbons of red are the [G]way that my heart [G7]ble
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 C C# Eb F F# G G# G#7 G7 429
In the hills above [G]Freno By a [D]shiny mountain stream [C]...A young man laid where he fell [A
Duy Võ, 23 tháng 12, 2018 Am C D G 404
[C] Um uhm….. uhm uhm [G] …. Uh huh [C] huh By the rivers of [C] Babylon there we sat down Yeah w
KeySoulTime, 27 tháng 04, 2020 Am C F G 141