Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]One way ticket, one way ticket [Dm]One way ticket, one way ticket [E7]One way ticket, one way
Nguyễn Thị Dung, 5 tháng 12, 2019 Am Am9 C Dm E E7 G 11,740