Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Don't Blame Me

Am Taylor Swift Am Điệu Pop
≣≣
{Chorus}
 
[Am]Don't blame me, love[G] made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin' it right
[C]Lord, save me, my drug[Dm] is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my life
 
{Verse 1}
[Am]I've been [G]breakin' hearts a long time[F], and
[F]Toyin' with them older guys[C]
Just play things [Dm]for me to use[Am] [F] [Dm]
[Am]Something[G] happened for the first time[F], in
The [F]darkest little paradise[C]
Shakin, pacin', [Dm]I just need you[Am] [F] [Dm]
 
{Pre-chorus}
For you, [Am]I would cross the line
[Am/G]I would waste my time
[Fmaj7]I would lose my mind
[G]They say she's gone too far this time
 
{Chorus}
[Am]Don't blame me, [G]love made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin' it right
[C]Lord, save me, my [Dm]drug is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my life[F] [Dm]
[Am]Don't blame me, [G]love made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin' it right
Oh,[C] Lord, save me, my [Dm]drug is my baby
I'd be [F]usin' for the rest of my life[F] [Dm]
 
{Verse 2}
[Am]My name [G]is whatever you decide[F]
And [F]I'm just gonna call you mine[C]
I'm insane, [Dm]but I'm your baby[Am] (your baby)[F] [Dm]
[Am]Echoes, [G]of your name inside my mind
[F]Halo, hiding my obsession
I [C]once was poison ivy, but [Dm]now I'm your dai-[Am]sy
 
{Pre-chorus}
And [F]baby, for [Dm]you, [Am]I would fall from grace
[Am/G]Just to touch your face
[Fmaj7]If you walk away
[G]I'd beg you on my knees to stay
 
{Chorus}
[Am]Don't blame me, love[G] made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin' it right
[C]Lord, save me, my drug[Dm] is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my life[F] [Dm]
[Am]Don't blame me, love[G] made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin' it right
Oh, [C]Lord, save me, my drug[Dm] is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my life[F] [Dm]
 
I get so [Am]high, oh
[G]Every time, yeah every time you're [F]lovin' me
You're [F]lovin' me
Trip of my [C]life, oh
[Dm]Every time, yeah every time you're [Am]touchin' me
You're [Am]touchin' me [F] [Dm] [Am]
 
[G]Every time, yeah every time you're [F]lovin' me
Oh Lord, save me, my drug is my baby
I'd be usin' for the rest of my life
Usin' for the rest of my life, oh
 
[Am]Don't blame me, [G]love made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin' it right (doin' it right, no)
[C]Lord, save me, my drug[Dm] is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my life, [F] [Dm]oh
[Am]Don't blame me, [G]love made me crazy
If it [F]doesn't, you ain't doin'
it right (you ain't doin' it right)
Oh, [C]Lord, save me, my drug[Dm] is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my
life[F] [Dm] (I'll be usin', I'll be usin')
 
I get so [Am]high, oh
[G]Every time, yeah every time you're [F]lovin' me
You're [F]lovin' me
Oh,[C] Lord, save me, my drug[Dm] is my baby
I'd be [Am]usin' for the rest of my life[F] [Dm] [Am]
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Am G F C Dm Am/G Fmaj7 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 02, 2019
Lượt xem: 2,323 Người đăng: Trang (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Max Martin , Shellback , Taylor Swift Thể loại: US-UK Yêu thích: 46
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)