Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Sucker For Paint

≣≣
Chorus: Dan Reynolds + Sam Harris
I torture [Am]you[Dm]
Take my hand[F] through the [E]flames
I torture [Am]you[Dm]
I'm a slave[F] to your [E]games
(I'm just a sucker for pain[Am])
I wanna [Dm]chain you up [F]
I wanna [E]tie you down
[Am]Oooooo[Dm]o
[F]I'm just a [E]sucker for pain
 
Verse 1: Ty Dolla Sign
[Am]I'm a sucker for [Dm]pain
I got the squad [F]tatted on me from my neck to my [E]ankles
Pressure from the [Am]man got us all in re[Dm]bellion
We gon' go to [F]war, yeah, withou[E]t failure
Do it for the [Am]fam, dog, ten toes [Dm]down, dog
Love and the [F]loyalty that's what we [E]stand for
Alien[Am]ated by society[Dm], all this pres[F]sure give me anxiety
Walk [Am]slow through the fir[Dm]e
Like, who [F]gon' try us[E]?
Feeling the [Am]world go against [Dm]us
So we put the [F]world on our [E]shoulders
 
 
Chorus: Dan Reynolds + Sam Harris
I torture [Am]you[Dm]
Take my hand[F] through the [E]flames
I torture [Am]you[Dm]
I'm a slave[F] to your [E]games
(I'm just a sucker for pain[Am])
I wanna [Dm]chain you up [F]
I wanna [E]tie you down
[Am]Oooooo[Dm]o
[F]I'm just a [E]sucker for pain
 
Verse 2: Logic
[Am]I been at it with my [Dm]homies
It don't matter, you don'[F]t know me
I been rollin' with my [E]team, we the illest on the [Am]scene
I been riding 'r[Dm]ound the city with my s[F]quad
I been riding 'round the [E]city with my squad
[Am] We just posted, getting cr[Dm]
azy, living like this is so [F]amazing
Hold up take a ste[E]p back, when we roll up, cause I know wha[Am]t
We been loyal, we bee[Dm]n fam, we the ones you tr[Dm]ust in
Won't hesitate to go str[E]aight to your head like a concussi[Am]on
I know I been bustin[Dm]', no discussion for my family
[F] No hesitation, th[E]rough my scope I see my enemy
[Am]Like what's up? Hold up, we[Dm] finna re-load up
Yes I [F]re-load up, I know what up, [E]I know what up
 
 
 
Chorus: Dan Reynolds + Sam Harris
I torture [Am]you[Dm]
Take my hand[F] through the [E]flames
I torture [Am]you[Dm]
I'm a slave[F] to your [E]games
(I'm just a sucker for pain[Am])
I wanna [Dm]chain you up [F]
I wanna [E]tie you down
[Am]Oooooo[Dm]o
[F]I'm just a [E]sucker for pain
 
Verse 3: Lil Wayne
[Am] I'[Dm]m devoted to destructio[F]n
A full d[E]osage of detrimental dysfunction
[Am] I'm dying slow but the[Dm] devil tryna rush m[F]e
See I'm a fool for[E] pain, I'm a dummy
Might [Am]cut my head of[Dm]f right after I slit my throat
Tongue kiss a[F] shark, got jealou[E]s bitches up in the boat
Eating p[Am]eanut butter and je[Dm]lly fishes on toast
[F]And if I get [E]stung I get stoked, might choke
[Am]Like I chewed a chunk of c[Dm]harcoal
Naked in the North Pole
[F]That's why my heart cold, full of[E] sorrow, the lost soul
[Am]And only Lord kn[Dm]ows when I'm coming to the crossroad[F]s
So I don't fear shit bu[E]t tomorrow
And I'm a su[Am]cker for pain, it [Dm]ain't nothing but pain
You ju[F]st fuckin' complain, you ain[E]'t tough as you claim
Just stay [Am]up in your lane, just don't fuck with[Dm] Lil Wayne
I'mma [F]jump from a plane or s[E]tand in front of a train
Cause I'm a [Am]sucker for pai[Dm]n
 
Verse 4: Wiz Khalifa
Used to doing [F]bad, now we feel li[E]ke we just now getting it
[Am] [Dm] Ain't [F]got no other
way so we s[E]tarted and finished it
[Am] No pain[Dm], no gain
[F] Never stand d[E]own, made our own way
[Am] Never going [Dm]slow, we pick up the pace
[F] This is what [E]we wanted from a young age
[Am] No emotion, that[Dm]'s what business is
[F] Lord have[E] mercy on the witnesses
 
Chorus: Dan Reynolds + Sam Harris
I torture [Am]you[Dm]
Take my hand[F] through the [E]flames
I torture y[Am]ou
Oooooo[Dm]o
[F]I'm just a [E]sucker for pain
 
Outro: Sam Harris
[Am] More [Dm]pain
Got me [F]begging, begging, b[E]egging, begging, begging
[Am] For more [Dm]pain
Got me [F]begging, begging, b[E]egging, begging, begging
[Am] For more [Dm]pain
Got me [F]begging, begging, b[E]egging, begging, begging
[Am] For more [Dm]pain
Got me [F]begging, begging, b[E]egging, begging, begging
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên vananh04072000. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 29 tháng 09, 2016
Lượt xem: 4,161 Người đăng: vananh04072000 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Lil Wayne , Wiz Khalifa , Imagine Dragons Thể loại: Yêu thích: 121
Bài liên quan
Zungger, 4 tháng 07, 2022 552
Chau Lai, 19 tháng 09, 2022 91,628
Đỗ Billy, 26 tháng 04, 2014 31,783
Quốc Tiến, 16 tháng 12, 2017 7,105
Dung Bui, 27 tháng 06, 2017 39,075
Cu tí , 18 tháng 07, 2018 7,894
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)