Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 26/09/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trình Minh Quân Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Trình Minh Quân Xem tất cả

Verse1: [C]I do my best to find some kind of glow [F]I'm givin' it some heart and [Am]soul, now F
Trình Minh Quân, 6 tháng 11, 2019 41
Verse1 A Days when Bm G We'd fight, we'd fight 'til I
Trình Minh Quân, 1 tháng 11, 2019 68
[Am]Cowboys and pioneers [C]come lend your eyes and ears [Am]I've got the need to [E]testi-fy D
Trình Minh Quân, 27 tháng 10, 2019 82
1. [G]My whole world [Bm]changed from the moment I [Em]met you And it would [C]never be the [G]same
o†† despicable, 22 tháng 03, 2014 67,377
Verse [Bm]Never could imagine [A]the way the story [D]happened You were someone [G]new [Bm]Used t
Trình Minh Quân, 25 tháng 10, 2019 107

Bài hát đã đăng của Trình Minh Quân Xem tất cả

Verse1: [C]I do my best to find some kind of glow [F]I'm givin' it some heart and [Am]soul, now F
Trình Minh Quân, 6 tháng 11, 2019 41
Verse1 A Days when Bm G We'd fight, we'd fight 'til I
Trình Minh Quân, 1 tháng 11, 2019 68
Verse1 [C]You and [F]I, we've [G]been through [Am]it all Is it [Em]time to say goo[F]dbye? [G]Dry
Trình Minh Quân, 31 tháng 10, 2019 64
Verse 1 (the actual song plays the intro until the chorus but you can also play e chords provid
Trình Minh Quân, 30 tháng 10, 2019 71
[Am]Cowboys and pioneers [C]come lend your eyes and ears [Am]I've got the need to [E]testi-fy D
Trình Minh Quân, 27 tháng 10, 2019 82