Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trình Minh Quân Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Trình Minh Quân Xem tất cả

(Capo 4) (Intro) [C]Hey-ay[G], Hey-ay-AY-ay-ay[Am], Hey-ay-AY-ay-[F]ay (Verse) Your [C]lipstick sta
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 19,275
When the [C]days are cold and the [G]cards all fold And the [Am]saints we see are all [F]made of go
Chau Lai, 19 tháng 09, 2022 93,261
When the [C]days are cold and the [G]cards all fold And the [Am]saints we see are all [F]made of go
Chau Lai, 19 tháng 09, 2022 93,261
Verse [Am]Beauty queen of [G]only eighteen [Am]She had some trouble [G]with herself [Am]He was al
Konobaka, 27 tháng 04, 2017 30,315
Capo 3 Verse: When you [C]try your best, but you [Em]don't [Am] [G]succeed When you [C]get what y
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 17,009

Bài hát đã đăng của Trình Minh Quân Xem tất cả

(Intro) muted strings strum pattern x2 [G] [D] [A] [Bm] [A] (Verse 1) She was [G]gone befo
Trình Minh Quân, 26 tháng 08, 2023 176
(Intro) [Am] [F] [C] [G] [Am] [F] [C] [G] [Am] [F] [C] [G] (Verse 1) [Am]Every mor
Trình Minh Quân, 12 tháng 08, 2023 172
(Verse 1) [G]What do you mean, god gave me [Em]two left feet? [G]Shooting me glares from the [Em]p
Trình Minh Quân, 11 tháng 08, 2023 149
(Verse 1) Ever since I was [G]young Coming up, coming [G]up Always marching to a [G]drum Bra-da-
Trình Minh Quân, 7 tháng 08, 2023 230
(Intro) [C] [Am] [Em] [G] Oh-ohh, oh (Verse 1) It must be [C]more than I [A
Trình Minh Quân, 7 tháng 08, 2023 551