Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trình Minh Quân Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Trình Minh Quân Xem tất cả

Verse 1 [C]Too much to say[C/B], [F]Too much to lose I get [Am]frustrated thinking 'bout the wor
Trình Minh Quân, 28 tháng 04, 2020 64
Verse 1 [G/B]Well I see [C]breakfast on the [Em]table [D/F#] [G]And I can [Am]smell you in the [Em
Trình Minh Quân, 19 tháng 02, 2020 121
Verse1 [C]You and I were meant to [Dm]be Aint no doubt [Am]about it No way to [F]hide that sort o
Trình Minh Quân, 17 tháng 01, 2020 135
Verse 1 [F]When the room don’t [C/E]like [F]us [G] I’ll be [Am]at [G/B]your [C]table Yeah I’ll be
Trình Minh Quân, 20 tháng 12, 2019 257
Verse 1 [Dm]I don’t set alarms [Dm]Lately I don’t set alarms [Dm]But that’s because of the ring
Trình Minh Quân, 13 tháng 12, 2019 197

Bài hát đã đăng của Trình Minh Quân Xem tất cả

[Em]Here we go, lost in the [G]lessons Sometimes I mess up my [D]intentions I get lost, the cost w
Trình Minh Quân, 27 tháng 05, 2020 18
Verse [G]Goodbye to you my trusted friend We've known each other since we were [Am]nine or ten T
Trình Minh Quân, 27 tháng 05, 2020 17
Verse 1 [C]Too much to say[C/B], [F]Too much to lose I get [Am]frustrated thinking 'bout the wor
Trình Minh Quân, 28 tháng 04, 2020 64
Verse [Em]Hail Caesar shadow on my backseat And her friends are standing right in front of me W
Trình Minh Quân, 28 tháng 03, 2020 68
Verse [D]Woke up [Em]starin’ at this [Em]Starin’ at this [C]empty room [G] [D]Looked at [Em]Thou
Trình Minh Quân, 24 tháng 03, 2020 95