Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Memory Lane

Em Wiz Khalifa Em Điệu Ballad
≣≣
Tone [Em]
When the [C]days turn to [D]nights I keep thinking 'bout you [Em]moving on (Shee)
Makes me wonder if you [C]hear this song (Yeah) [D]Would you right the way that [Em]we went wrong?
Yeah, when the [C]days turn to [D]nights That's when I begin to [Em]lose it all
Makes me wonder if you [C]hear this song [D]Would you right the way that [Em]we went wrong?
 
[C]Played be[D]fore you instead of running game [Em]on you
Kept it one hundred, I expect the same [C]from you
Held it down [D]for me every time them lames [Em]come through
Said they was down to do the shit I did, but they ain't[C] want to
Now every [D]time it come on, you get un[Em]comfortable
Been a couple years since you left, you see how [C]time flew
You been on my [D]mind every day, I'm on your[Em] mind too
Make me think about all the shit that I sur[C]vived through
I be[D] ridin' 'round by myself, but that's what [Em]pride do
Got you thinking 'bout what you said and how it's [C]not true
There you [D]go with the memories the [Em]reason the ego's the worst enemy
 
When the [C]days turn to nights [D]I keep thinking 'bout you [Em]moving on (Shee)
Makes me wonder if you [C]hear this song (Yeah) [D]Would you right the way that [Em]we went wrong?
Yeah, when the [C]days turn to nights [D]That's when I begin to [Em]lose it all
Makes me wonder if you [C]hear this song [D]Would you right the way that [Em]we went wrong?
 
[C]It's funny how [D]one play can could [Em]put you in the mood for the day
A good one or a [C]bad one depending on [D]where you stay [Em]Just let me know if it's safe
'Cause we done [C]did shit that you can't erase
And [D]fuck the shit I bought, I [Em]gave you game that you can't replace
You came [C]up in a major way [D]Quit moving out of fear, [Em]started moving out of faith
You tell me that you [C]heard our favorite song the other day
[D]First, you was trying to leave, now you [Em]say you on your way
[C]That's the price to pay, I g[D]uess that's what love cost
Just cause [Em]you walked out the door don't mean the love lost
 
When the [C]days turn to nights [D]I keep thinking 'bout you [Em]moving on (Shee)
Makes me wonder if you [C]hear this song (Yeah) [D]Would you right the way that [Em]we went wrong?
Yeah, when the [C]days turn to nights [D]That's when I begin to [Em]lose it all
Makes me wonder if you [C]hear this song [D]Would you right the way that [Em]we went wrong?
 
[C]Seen it at a con[D]cert (Shee), you called off [Em]work Even bought the shirt
Was glad we was [C]there for the crowd surf [D]We said that [Em]night, we both found our purpose
Had both our [C]hands going in circles [D]Listened over and [Em]over
Trying to find out what the words [C]was It came from a [D]band we never heard of
[Em]But now it's the soundtrack to our life
[C]Rolled up all [D]day to it, ride all [Em]night
Every time we turn it on, people say all [C]kind of shit
Now you [D]gone, go figure [Em]So you better not play it for another nigga
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tiến Đạt Nguyễn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 5 tháng 08, 2022
Lượt xem: 360 Người đăng: Tiến Đạt Nguyễn (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Wiz Khalifa Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)