Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hook: Ytiet [G]Forty-one, forty-two [G]Forty-three, forty-four [Em]Forty-five [Em]Forty-six, [C]
Nguyễn Đức Tiệp, 28 tháng 09, 2020 C D Em G 1,171
Chorus: [C]Yeahhhey Yeaaa Yeaa Yehh [Am]Yeahhhey Yeaaa [F] Yeaa Yehh [G5]Yeahhhey [Dm] Y
Ma Văn Minh, 16 tháng 11, 2020 A5 Am C C5 D Dm Em F G G5 961