Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Devil doesn’t bargain

Cm Alec Benjamin Eb chọn điệu
≣≣
The devil doesn't bargain
[Cm] [Ab] [Eb] [Bbsus4]
 
Verse 1
It's [Cm]useless, don't do this
It's [Ab]hubris to try
He's [Eb]ruthless, you knew this
I [Bbsus4]told you, didn't I?
He's [Cm]abusive, elusive
The [Ab]truth is, he lies
I [Eb]know you don't want to let [Bbsus4]go
And [Cm]just like before
I can [Ab]see that you're sure
You can [Eb]change him but I know you [Bb]won't
 
Chorus:
The devil doesn't [Cm]bargain
He'll only break your [Ab]heart again
It isn't worth it, [Eb]darling
He's never gonna [Bbsus4]change
He'll never be Prince [Cm]Charming
He'll only do you [Ab]harm again
I don't mean to [Eb]meddle
But the devil doesn't [Bbsus4]settle
No, the devil doesn't [Cm]bargain
Mm[Ab]
Devil doesn't [Eb]bargain
Mm[Bbsus4]
 
Verse 2:
I'm [Cm]not one to lecture
Talk [Ab]down to a friend
I [Eb]don't mean to pressure
Mean to condescend[Bbsus4]
But I [Cm]just want what's best for
[Ab]You in the end
I [Eb]know you don't want to let [Bbsus4]go
And [Cm]just like before
I can [Ab]see that you're sure
You can [Eb]change him but I know you [Bb]won't
 
Chorus:
The devil doesn't [Cm]bargain
He'll only break your [Ab]heart again
It isn't worth it, [Eb]darling
He's never gonna [Bbsus4]change
He'll never be Prince [Cm]Charming
He'll only do you [Ab]harm again
I don't mean to [Eb]meddle
But the devil doesn't [Bbsus4]settle
No, the devil doesn't [Cm]bargain
Mm[Ab]
Devil doesn't [Eb]bargain
Mm[Bbsus4]
 
Bridge:
[Fm7]And I know you [Eb]think
He'll [Ab]change this [Bb]time
[Fm7]But I think that [Eb]you will [Ab]find[Bb]
 
Chorus:
The devil doesn't [Ab]bargain
He'll only break your [Bb]heart again
It isn't worth it, [Cm7]darling
He's never gonna [Bb]change
He'll never be Prince [Ab]Charming
He'll only do you [Fm]harm again
I don't mean to [Eb]meddle
But the devil doesn't [Bb]settle
No, the devil doesn't [Cm]bargain
Mm[Ab]
Devil doesn't [Eb]bargain
Mm[Bbsus4]
Devil doesn't [Cm]bargain
Mm[Ab]
Devil doesn't [Eb]bargain
Mm[Bbsus4]
[Cm] [Ab] [Eb] [Bbsus4]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Phạm Hoàng Tuấn Anh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 14 tháng 05, 2022
Lượt xem: 113 Người đăng: Phạm Hoàng Tuấn Anh (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Alec Benjamin Thể loại: Indie Yêu thích: 3
Bài liên quan
Min, 11 tháng 12, 2018 1,536
Harry, 16 tháng 04, 2021 324
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)