Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+10
Đăng bài hát mới 4 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 3 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 4 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 4 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 6 tháng trước
+2
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 6 tháng trước
+5
Đóng góp phiên bản mới cho bài hát 6 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 10 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 10 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 10 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 11 tháng trước
+10
Đăng bài hát mới 11 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 năm trước