Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Alec Benjamin

Đóng góp thông tin
She was [Am]19 with a baby on the way On the [Em]East-side of the city, she was working every day
Chau Lai, 24 tháng 12, 2018 Am Em F G 3,389
She [C]told me that she loved me by the water fountain She [Am]told me that she loved me and she d
Cường Nguyễn, 20 tháng 02, 2019 Am C D G 2,124
Verse1 Well, I shook [Dm7] hands with the devil [C] Down on the south side And he [G] bought us b
Vũ Thanh Thảo, 29 tháng 08, 2019 Am Am7 C Dm Dm7 F G G/b 1,139
Verse 1: [G]I was in Pittsburgh [C]when I saw [D]Superman in the [G]backroom He was [C]doing lines
Trần Lê Minh Triết, 16 tháng 07, 2019 C D G 432
Verse 1 They say dis[C]tance is relative Relative to relat[G/B]ives I [Am]have I’d say I’m rel
Trọng Nhân, 6 tháng 04, 2020 Am C Em F G G/b 380