Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Alec Benjamin

Đóng góp thông tin
Verse 1: [Am]This night is [G] cold in the kingdom [Em] I can feel you [F] fade away [Am] From th
Vương Thiện, 25 tháng 07, 2018 Am Em F G 77,560
She was [Am]19 with a baby on the way On the [Em]East-side of the city, she was working every day
Chau Lai, 24 tháng 12, 2018 Am Em F G 4,905
[Bm] Outrunning karma that boy [F#m]He 's such a [Em]charmer all the [Bm] Bugs and their larva fol
Min, 6 tháng 12, 2018 A Bm Em Em7 F# F#m G 4,622
Verse 1 [Am]Sorry that I did this, the blood is on my hands I [F]stare at my reflection, I don't k
Dương Công Vủ, 22 tháng 02, 2019 Am C E F 3,511
She [C]told me that she loved me by the water fountain She [Am]told me that she loved me and she d
Cường Nguyễn, 20 tháng 02, 2019 Am C D G 3,460
Chorus There's [Am]gotta be a reason that I'm [Am/G#]here on Earth [Am/G]Gotta be a reason for the
Nguyễn Ngọc Yến Nhi, 4 tháng 08, 2019 Am Am/G Am/G# Am/f# C Dm E E7 Em F G 3,341
Verse1 Well, I shook [Dm7] hands with the devil [C] Down on the south side And he [G] bought us b
Vũ Thanh Thảo, 29 tháng 08, 2019 Am Am7 C Dm Dm7 F G G/b 2,229
[Bb]I'm slowly [C]learning That the [Dm]things you promised me [C] Are [Bb]burning like the [C]emb
Min, 12 tháng 12, 2018 Bb C Dm 2,212
Verse 1 [G]Careful as I write her name [D]On the corner of the page [Em]Make it look like it was
Anh Pham, 24 tháng 02, 2019 Bm C D Em G 2,090
This is where I [Em]broke my wrist [G], where I [D]thought I could [Am]fly Thinking I was [Em]Super
Min, 11 tháng 12, 2018 Am C D Em G 1,535