Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

chorus: [Fm7] Send me your location let's [E7] Focus on communicating cuz [Am7] I just need the t
Quốc Tiến, 25 tháng 10, 2017 Am Am7 C11sus2 Dm9 E7 Em7 Fm7 G#m7 Gm7 9,886
[Cmaj7]Send me your location [Bm7]Let's focus on communicating 'Cause [Am7]I just need The time a
Chau Lai, 20 tháng 12, 2019 Am7 Bm7 Cmaj7 G Gmaj7 3,662
[F#m]When I was young [E], I fell in [A]love We [D]used to hold hands, man, that was enough[E] (yea
Quyền, 6 tháng 10, 2018 A D E F#m 2,050