Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Cause It Hurts

Dm Alec Benjamin Dm chọn điệu
≣≣
Verse 1
I had a [Dm]friend I knew in the ninth [F]grade
And he [Am]didn't come to class one day
'Cause they [Dm]found something inside his [F]brain
so they sent him [Am]home
So I [Dm]went to see him after [F]school
I said [Am]"Is there something I can do that
Might [Dm]make you feel more comfortable?"
And he told me [Am]"No"
 
Pre-Chorus
He said "I'm [Dm]happy that you made [F]it,
please don't [Am]treat me like your patient
I don't [Dm]need more [F]medication," [Am]mmm
 
Chorus
The [Dm]only way I [F]know that I'm [Am]alive is 'cause it [G]hurts
So [Dm]anything that [F]takes away my [Am]pain will make it [G]worse
'Cause [Dm]if I'm numb I [F]might as well be [Am]underneath the [G]dirt
The [Dm]only way I [F]know that I'm [Am]alive,
that I'm alive [G]is 'cause it [Dm] [F] [Am]hurts
Is 'cause it [Dm] [F] [Am]hurts
 
Verse 2
And I [Dm]won't forget the things he [F]said
Every [Am]time I start to feel depressed
To be [Dm]grateful that I still have [F]breath down inside my [Am]lungs
'Cause [Dm]without the darkness there's no [F]light
And [Am]without the pain there'd be no life so
[Dm]Even when it hurts [F]inside I won't try to [Am]run
 
Pre-Chorus
I'll be [Dm]happy that I [F]made it,
I'll be [Am]open, I'll embrace it
I won't [Dm]take no [F]medication, [Am]mmm
 
Chorus
The [Dm]only way I [F]know that I'm [Am]alive is 'cause it [G]hurts
So [Dm]anything that [F]takes away my [Am]pain will make it [G]worse
'Cause [Dm]if I'm numb I [F]might as well be [Am]underneath the [G]dirt
The [Dm]only way I [F]know that I'm [Am]alive,
that I'm alive [G]is 'cause it [Dm] [F] [Am]hurts
Is 'cause it [Dm] [F] [Am] [G]hurts
The [Dm]only way I [F]know that I'm [Am]alive is 'cause it hurts
So [Dm]anything that [F]takes away my [Am]pain will make it worse
'Cause [Dm]if I'm numb I [F]might as well be [Am]underneath the dirt, mmm
The [Dm]only way I [F]know that I'm [Am]alive,
that I'm alive is 'cause it hurts [Dm] [F] [Am] [G]
 
Outro
Is 'cause it hurts [Dm] [F] [Am] [G]
Is 'cause it hurts [Dm] [F] [Am] [G]
Is 'cause it hurts [Dm] [F] [Am] [G]
Is 'cause it hurts [Dm] [F] [Am] [G]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Harry. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 16 tháng 04, 2021
Lượt xem: 349 Người đăng: Harry (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Alec Benjamin Thể loại: USUK Yêu thích: 1
Bài liên quan
Min, 11 tháng 12, 2018 1,581
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)