Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

The Way I Loved You

D Taylor Swift F Điệu Ballad
≣≣
Capo 3
Intro
[D] [A] [Em] [G] [Gm] [D] [A] [Em] [G] [A]
 
Verse 1
[D]He is sensible and [A]so incredible
And [Em]all my single friends are [G]jealous
[D]He says everything I [A]need to hear and it's like
[Em]I couldn't ask for [G]anything better
[D]He opens up my door and [A]I get into his car
[Em]And he says you look beautiful [Gm]tonight
And I feel [Gm]perfectly fine
 
Chorus
But I miss [D]screaming and fighting and kissing in the rain
And it's [A]2am and I'm cursing your name
You're [Em]so in love that you act insane
And [G]that's the way I [A]loved you
[D]Breakin' down and coming undone
It's [A]a roller coaster kinda rush
And [Em]I never knew I could feel that much
And [G]that's the way I [Gm]loved [D]you [A] [Em] [G] [A]
 
 
Verse 2
[D]He respects my space
And [A]never makes me wait
And [Em]he calls exactly when he [G]says he will
[D]He's close to my mother
[A]Talks business with my father
He's [Em]charming and endearing
And I'm [Gm]comfortable
 
 
Chorus
But I miss [D]screaming and fighting and kissing in the rain
And it's [A]2am and I'm cursing your name
You're [Em]so in love that you act insane
And [G]that's the way I [A]loved you
[D]Breakin' down and coming undone
It's [A]a roller coaster kinda rush
And [Em]I never knew I could feel that much
And [G]that's the way I [Gm]loved [D]you [A] [Em] [G]
 
 
Bridge
[Em]He can't see the smile I'm [G]faking
And my heart's not [D]breaking
'Cause I'm not feeling [A]anything at all
And [Em]you were wild and crazy
[G]Just so frustrating, [D]intoxicating, complicated
[A]Got away by some mistake and [G]now
 
 
Chorus
But I miss [D]screaming and fighting and kissing in the rain
And it's [A]2am and I'm cursing your name
I'm [Em]so in love that I acted insane
And [G]that's the way I [A]loved you
[D]Breakin' down and coming undone
It's [A]a roller coaster kinda rush
And [Em]I never knew I could feel that much
And [G]that's the way I [A]loved [D]y[A]ou, [Em]oh
And [G]that's the way I [A]loved [D]y[A]ou, oh
[Em]Never knew I could feel that much
And [G]that's the way I [Gm]loved [D]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Minh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 29 tháng 09, 2021
Lượt xem: 56 Người đăng: Minh (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Pop Yêu thích: 1
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)