Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Older

D Alec Benjamin D Điệu Blues
≣≣
Verse 1:
[D]I'm not prepared for the future
[A]So many things that I just don't know
[Bm]I cut my hair, bought a new shirt, new pair of [G]shoes
And it's time to go, I [D]finally found an apartment
[A]Signed a lease on a car this month
I [Bm]can't go back to the start now, time doesn't [G]slow down
I'm on my own
 
Chorus:
Guess my [D]childhood is over
Now I'm taking down the posters
And I'm [A]putting all my things inside a box next to a toaster
That's my [Bm]closest thing to closure
I can't stop this roller coaster
I'm not [G]ready to get older, I'm not ready to get older
 
Guess my [D]childhood is over
Now I'm taking down my posters
And I'm [A]telling all my friends we'll get together next October
That's my [Bm]closest thing to closure
I can't stop this roller coaster
I'm not [G]ready to get older, I'm not ready to get older
 
Post-Chorus:
[D]Mmm, ba-ra-ra-ra-ra
[A]Mmm, ba-ra-ra-ra-ra
[Bm]Mmm, ba-ra-ra-ra-ra
[G]Mmm
 
Verse 2:
[D]Never thought I'd be twenty
[A]And thirty don't seem so far away
I [Bm]know I gotta make a little money then maybe find [G]somebody
To call my own
[D]Mmm, I'm not ready but I [A]can't go back in time
I [Bm]know it's all out of my [G]control now I know
 
Chorus:
Guess my [D]childhood is over
Now I'm taking down the posters
And I'm [A]putting all my things inside a box next to a toaster
That's my [Bm]closest thing to closure
I can't stop this roller coaster
I'm not [G]ready to get older, I'm not ready to get older
 
Guess my [D]childhood is over
Now I'm taking down my posters
And I'm [A]telling all my friends we'll get together next October
That's my [Bm]closest thing to closure
I can't stop this roller coaster
I'm not [G]ready to get older, I'm not ready to get older
 
Post-Chorus:
[D]Mmm, ba-ra-ra-ra-ra
[A]Mmm, ba-ra-ra-ra-ra
[Bm]Mmm, ba-ra-ra-ra-ra
[G]Mmm
 
Bridge:
Guess my [D]childhood is over
One day I’ll be buying posters
For my [A]kids just like my parents did for me, it’s never over
They’ll grow [Bm]up and soon enough
they’ll wish that time would just move slower
I'm not [G]ready to get older, I'm not ready to get older
 
Chorus:
Guess my [D]childhood is over
Now I'm taking down the posters
And I'm [A]putting all my things inside a box next to a toaster
That's my [Bm]closest thing to closure
I can't stop this roller coaster
I'm not [G]ready to get older, I'm not ready to get older
 
Outro:
[D]I'm not prepared for the future
[A]So many things that I just don't know
I [Bm]cut my hair, bought a new shirt, new pair of [G]shoes
And it's time to go
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Phạm Hoàng Tuấn Anh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 18 tháng 09, 2021
Lượt xem: 384 Người đăng: Phạm Hoàng Tuấn Anh (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Alec Benjamin Thể loại: USUK Yêu thích: 11
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)