Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

My Love

C Westlife Điệu Ballad
Chọn phiên bản 12 0 / Đinh Quang Hiếu: An [C]empty street and [G]empty house A [Em]hole
≣≣
An [C]empty street and [G]empty house
A [Em]hole inside my [Am]heart
I'm [F]all alone the rooms are getting [G]smaller
 
I [C]wonder how I [G]wonder why
I [Em]wonder where they [Am]are
The [F]days we had the song we [D]sang to-[G]gether .. oh yeah
And [F]all my [G]love I'm [C]holding on for-[Am]ever
[Dm]Reaching for the [F]love that seem so [G]far
 
Chorus: So I [F]say a little [C]prayer
And hope my [F]dream will take me [C]there
Where the [F]skies are blue
To [C]see you [Am7]once [D]again my [G]love
Over [F]seas from coast to [C]coast
To find the [F]place I love the [C]most
Where the [F]fields are green
To [C]see you [Am7]once [D]again [G]my [C]love
 
I [C]try to read I [G]go to work
I'm [Em]laughing with my [Am]friends
But [F]I can't stop to keep myself from [G]thinking oh oh
 
I [C]wonder how I [G]wonder why
I [Em]wonder where they [Am]are
The [F]days we had the song we [D]sang to-[G]gether .. oh yeah
And [F]all my [G]love I'm [C]holding on for-[Am]ever
[Dm]Reaching for the [F]love that seem so [G]far
 
Chorus: So I [F]say a little [C]prayer
And hope my [F]dream will take me [C]there
Where the [F]skies are blue
To [C]see you [Am7]once [D]again my [G]love
Over [F]seas from coast to [C]coast
To find the [F]place I love the [C]most
Where the [F]fields are green
To [C]see you [Am7]once a-[D]gain
 
Bridge: To [E]hold you in my [Am]arms
To [D]promise you my [G]love
To [E]tell you from my [Am]heart
You're [D]all I'm thinking [G]of
 
I'm [Dm]reaching for a [F]love that seem so [G]far
 
Key change up 1 tone to [D]----------
 
Chorus: So I [G]say a little [D]prayer
And hope my [G]dream will take me [D]there
Where the [G]skies are blue
To [D]see you[Bm7]once [E]again my [A]love
Over [G]seas from coast to [D]coast
To find the [G]place i love the [D]most
Where the [G]field are green
To [D]see you [Bm7]once [E]again [A]my love
 
[G]Say a little [D]prayer (it must be love)
My [G]dream will take me[D]there
Where the [G]skies are blue (woah yeah)
To [D]see you [Bm7]once [E]again (oh my [A]love)
Over [G]seas from coast to [D]coast
To find the [G]place I love the [D]most
Where the [G]field are green
To [D]see you [Bm7]once [E]again [A]my [D]love
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đinh Quang Hiếu. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 12 tháng 08, 2013
Lượt xem: 182,882 Người đăng: Đinh Quang Hiếu (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 3832
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)