Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

An [C]empty street and [G]empty house A [Em]hole inside my [Am]heart I'm [F]all alone the rooms ar
Đinh Quang Hiếu, 12 tháng 08, 2013 A Am Am7 Bm7 C D Dm E Em F G 183k
Fly [Am7]me to the moon [Dm7] Let me play [G7]among the stars [Cmaj7] [F]Let me see what spring [D
Hợp Âm Chuẩn, 18 tháng 08, 2013 A7 Am7 C Cmaj7 Dm7 E E7 F G7 111k
When I am down and [Asus4/D]oh, my soul, so [D]weary, When troubles [D/F#]come and [G]my heart bur
Harvey McNulty, 22 tháng 05, 2019 Am C F G Gsus4 61,152
If I [C]had to live my [G]life without you [Am]near me The [Em]days would all be [F]empty [C] The
baotrungductri123, 22 tháng 10, 2016 A Am B B7 Bbm C C# C#m D D#7 Dm E E7 Em F F# F#m F7 G G# G#7 G#m 55,028
Verse 1: If only you could [Am]see the [G]tears In the [F]world you left be-[Am]hind If only you
uyen_chang, 7 tháng 08, 2013 Ab Am Bbm C C# Dm E Ebm F F# G 41,289
Đường tương [C]lai mình đi tìm [G]nhau chẳng [Am]dễ dàng Tình [Em]yêu với bao giấc [F]mộng vàng Đẹp
Trần Vĩnh Quang, 9 tháng 08, 2013 Ab Am Bb Bbm C C# Dm Eb Em F F# Fm G 38,617
[G]VERSE [Cadd9] [Am7] [C] [C] [D] [G] [G]Saying I love [Cadd9]you is not [Am7]the words I [C]wan
maitrinh791993, 7 tháng 08, 2013 Am7 B Bm Bm7 C Cadd9 Cm D D7 Em Em7 F# G G7 32,059
Good bye to you my [D]thrusted friend, [F#m/C#] [D] We`ve known each other since we were [Em]nine o
Vương Thiện, 21 tháng 01, 2018 A7 A7/C# Bb C D D/f# Em Em/D Emmaj7 F F#m/C# F/A G Gm 30,801
Verse 1 [E]Baby, I know the [C#m]story, I've seen the [F#m]picture, it's written [B]all over your
Nguyễn Đức Phú, 24 tháng 10, 2018 A B C# C#m E F# F#m 29,618
[Gm]Just a smile and the [Cm]rain is gone [F]Can hardly [Bb]believe it [Dm](yeah) [Gm]There's an a
oanhbgf, 6 tháng 08, 2013 A Am Bb Bm C Cm D D# Dm Eb Em F G Gm 29,107