Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Cardigan

Em Taylor Swift Fm Điệu Ballad
≣≣
Tone gốc Fm: Capo 1
 
(Verse 1)
[Em] Vintage tee, brand new ph[A]one
High heels on cobblest[G]ones
When you are young they assume you know[A] nothing
[Em] Sequined smile, black lipstick, sentual poli[G]tics
When you are young, they assume you know [A]nothing
 
(Pre-Chorus)
[D] But I knew you, dancin' in your [A]Levi's
Drunk under a streetlight, I [G]
I knew you, hand under my [A]sweatshirt
 
Baby, kiss it better, I
 
(Chorus 1)
[Em] And when I felt like I was an old [A]cardigan
Under someone's bed [G]
You put me on and said I was your [A]favorite
 
(Verse 2)
[Em] A friend to all is a friend to n[A]one
Chase two girls, lose the [G]one
When you are young, they assume you know [A]nothing
 
(Pre-Chorus)
[D] But I knew you
Playing hide-and-[A]seek and
Giving me your weekends, [G]I
 
I knew you
Your heartbeat on the [A]High Line
 
Once in twenty lifetimes, I
 
(Chorus 2)
[G] And when I felt like I was an old [Bm]cardigan
Under someone's bed [D]
You put me on and said I was your [G]favorite
 
(Break)
[G] [Bm] [A] [G]
 
(Verse 3)
To kiss in [G]cars, in downtown bars
Was all I [Bm]needed
You drew [A]stars around my scars
But now I'm [G]bleedin'
[D] 'Cause I knew you
Steppin' on the [A]last train
Marked me like a bloodstain, [G]I
 
I knew you
Tried to change the [A]ending
 
Peter losin' Wendy, I
[D] I knew you
Leavin' like a f[A]ather, runnin' like water, I [G]
When you are young, they assume you know [A]nothing
 
(Bridge)
But I knew you'd [D]linger like a tattoo kiss
I knew you'd h[A]aunt all of my what-ifs
The smell of s[G]moke would hang around this long
'Cause I knew [A]everything when I was young
I knew I'd c[D]urse you for the longest time
Chasin' [A]shadows in the grocery line
I knew you'd m[G]iss me once the thrill expired
And you'd be st[A]andin' in my front porch light
And you'd come b[Em]ack to me
And you'd come b[A]ack to me
And you'd come b[G]ack to me
And you'd come b[A]ack
 
(Chorus 3)
[G] And when I felt like I was an old [Bm]cardigan
Under someone's bed [D]
You put me on and said I was your [G]favorite
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Liuhan134. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 24 tháng 07, 2020
Lượt xem: 3,187 Người đăng: Liuhan134 (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Taylor Swift Thể loại: Folk Yêu thích: 89
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)