Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Colors

Am Halsey D#m Điệu Ballad
≣≣
capo 6
 
Verse1
Your little [Am]brother
never tells you but he [F]loves you so
You said your [C]mother only smiled on her [G]TV show
You're only [Am]happy when your
sorry head is [F]filled with dope
I hope you [C]make it to the day
you're twenty [G]eight years old
 
Pre-chorus
You're [Am]dripping like a saturated [F]sunrise
You're [C]spilling like an overflowing [G]sink
You're [Am]ripped at every
edge but you're a [F]masterpiece
And I'm [C]tearing through the pages and the [Em]ink
 
Chorus
Everything is [Am]blue
His pills, his [F]hands, his jeans
And now I'm [C]covered in the colors
Pull [G]apart at the seams
And it's [Am] [F]blue
And it's [C] [G]blue
Everything is [Am]grey
His hair, his [F]smoke, his dreams
And now he's [C]so devoid of color
He don't [G]know what it means
And he's [Am] [F]blue
And he's [C] [G]blue
 
Verse2
You were a [Am]vision in the
morning when the [F]light came through
I know [C]I've only felt religion when [G]I lay with you
You said [Am]you'll never be
forgiven till [F]your boys are too
I'm still [C]waking every
morning but it's [G]not with you
 
Pre-chorus
You're [Am]dripping like a saturated [F]sunrise
You're [C]spilling like an overflowing [G]sink
You're [Am]ripped at every
edge but you're a [F]masterpiece
And I'm [C]tearing through the pages and the [Em]ink
 
Chorus
Everything is [Am]blue
His pills, his [F]hands, his jeans
And now I'm [C]covered in the colors
Pull [G]apart at the seams
And it's [Am] [F]blue
And it's [C] [G]blue
Everything is [Am]grey
His hair, his [F]smoke, his dreams
And now he's [C]so devoid of color
He don't [G]know what it means
And he's [Am] [F]blue
And he's [C] [G]blue
 
Bridge
[Am]You were red and you liked me because I was blue
[F]But you touched me and suddenly I was a lilac sky
[C]Then you decided purple
[G]Just wasn't for you
 
Chorus
Everything is [Am]blue
His pills, his [F]hands, his jeans
And now I'm [C]covered in the colors
Pull [G]apart at the seams
And it's [Am] [F]blue
And it's [C] [G]blue
Everything is [Am]grey
His hair, his [F]smoke, his dreams
And now he's [C]so devoid of color
He don't [G]know what it means
And he's [Am] [F]blue
And he's [C] [G]blue
 
Outro
Everything is [Am] [F]blue
Everything is [C] [G]blue
Everything is [Am] [F]blue
Everything is [C] [G]blue
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Vy Thanh Nguyễn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 16 tháng 01, 2020
Lượt xem: 1,471 Người đăng: Vy Thanh Nguyễn (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: USUK Yêu thích: 51
Bài liên quan
Duy Anh, 28 tháng 06, 2016 2,057
rustobin, 9 tháng 12, 2016 3,664
Đức Nguyện, 14 tháng 01, 2020 915
Duy Võ, 12 tháng 04, 2019 9,886
Phan Duy Thành, 25 tháng 06, 2017 5,062
Lenki Jang, 19 tháng 03, 2019 12,312
Gin Anh, 7 tháng 12, 2019 1,019
Vy Thanh Nguyễn, 16 tháng 01, 2020 1,471
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)