Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You should be sad

Am Halsey Bm chọn điệu
≣≣
Capo 2
Verse1
I wanna [Am]start this out and say
I gotta [F]get it off my chest
Got no [C]anger, got no malice
Just [Em]a little bit of regret
Know [Am]nobody else will tell you
So there's some [F]things I gotta say
Gonna [C]jot it down and then get it out
And then [Em]I'll be on my way
 
Pre-chorus
No, you're not [Am]half the man you think that [F]you are
And you can't [C]fill the hole
inside of you with [Em]money, drugs, and cars
I'm so [Am]glad I never ever had [F]a baby with you
Cause you can't [C]love nothing
unless there's something [Em]in it for you
 
Chorus
Oh, I feel so [Am]sorry, I feel [F]so sad
I tried to [C]help you, it just made you [Em]mad
And I had no [Am]warning about who [F]you are
I'm just glad I [C]made it out without breaking down
And then [Em]ran so fucking far
That you would [Am]never ever touch me [F]again
Won't see your [C]alligator tears
'Cause, no, I've [Em]had enough of them
 
Verse2
Let me [Am]start this off by saying
I really [F]meant well from the start
Take a [C]broken man right in my hands
And then put [Em]back all his parts
 
Pre-chorus
But you're not [Am]half the man you think that [F]you are
And you can't [C]fill the hole inside
of you with [Em]money, girls, and cars
I'm so [Am]glad I never ever had [F]a baby with you
'Cause you can't [C]love nothing
unless there's something [Em]in it for you
 
Chorus
Oh, I feel so [Am]sorry (I feel so sorry)
I feel so [F]sad (I feel so sad)
I tried to [C]help you (I tried to help you)
It just made you [Em]mad
And I had no [Am]warning (I had no warning)
About who you [F]are (About who you are)
Just glad I [C]made it out without breaking [Em]down
Oh, I feel so [Am]sorry (I feel so sorry)
I feel so [F]sad (I feel so sad)
I tried to [C]help you (I tried to help you)
It just made you [Em]mad
And I had no [Am]warning (I had no warning)
About who [F]you are (About who you are)
'Bout who [C]you [Em]are
 
Bridge
[Am]Hey
[F]Hey
[C]Hey
[Em]Hey
 
Pre-chorus
'Cause you're not [Am]half the man you think that [F]you are
And you can't [C]fill the hole inside
of you with [Em]money, drugs, and cars
I'm so [Am]glad I never ever had [F]a baby with you
'Cause you can't [C]love nothing
unless there's something [Em]in it for you
 
Outro
[Am] I feel [F]so sad
You should [C]be sad
You should [Em]be
You should [Am]be sad
You should [F]be
You should [C]be
You should [Em]be
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Khanh Hung. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 02, 2021
Lượt xem: 877 Người đăng: Khanh Hung (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Halsey Thể loại: US-UK Yêu thích: 17
Bài liên quan
Lenki Jang, 19 tháng 03, 2019 12,437
Vy Thanh Nguyễn, 16 tháng 01, 2020 1,529
rustobin, 9 tháng 12, 2016 3,718
Duy Anh, 28 tháng 06, 2016 2,102
Duy Võ, 12 tháng 04, 2019 9,954
Đức Nguyện, 14 tháng 01, 2020 954
Phan Duy Thành, 25 tháng 06, 2017 5,129
Gin Anh, 7 tháng 12, 2019 1,067
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)