Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Graveyard

C Halsey D Điệu Ballad
≣≣
Tone [C] - Tone gốc D: Capo 2
Verse 1
[F] It's crazy when, the [Am7]thing you love the m[Cmaj7]ost is the detriment
[F] Let that sink in [Am7] [Cmaj7]
[F] You can think again, when the h[Am7]and you wanna h[Cmaj7]old is a weapon and
[F] You're nothin' but skin [Am7]
 
Pre-Chorus 1
[Cmaj7]Oh 'cause [F]I keep diggin' myself down deeper
I [Am7]won't stop 'til I g[Cmaj7]et where you are
[F]I keep running, I keep running, [Am7]I keep runn[Cmaj7]ing
 
Chorus 1
They [F]say I [G]may be [Am]making a mis[C]take
I would've [F]followed all the [G]way, no matter how far [Am] [C]
I [F]know when you g[G]o down [Am]all your darkest [C]roads
I woulda [F]followed all the [G]way to the gravey[Am]ard [C]
 
Oh 'cause [F]I keep diggin' my[G]self down deeper
I [Am]won't stop 'til I [C]get where you are
[F]I keep running when [G]both my feet hurt
I [Am]won't stop 'til I [C]get where you are
[F]Oh, when you [G]go down [Am]all your darkest [C]roads
I woulda f[F]ollowed all the w [G]ay to the gravey[Am]ard [C](no oh)
 
Verse 2
[F] You look at me, with e [Am7]yes so dark, don't k[Cmaj7]now how you even see
[F] You push right through me ( [Am7]push right through m[Cmaj7]e)
[F] It's gettin' real, you l[Am7]ock the door, you're [Cmaj7]drunk at the steering wheel
[F] And I can't conceal [Am7]
 
Pre-Chorus 2
[Cmaj7]Oh 'cause [F]I been diggin' myself down deeper
I [Am7]won't stop 'til I g[Cmaj7]et where you are
[F]I keep running, I keep running, [Am7]I keep runn[Cmaj7]ing
 
Chorus w
They [F]say I [G]may be m[Am]aking a mis[C]take
I would've f[F]ollowed all the w[G]ay, no matter how far [Am] [C]
I [F]know when you g[G]o down [Am]all your darkest [C]roads
I woulda f[F]ollowed all the w[G]ay to the gravey[Am]ard [C]
 
Oh 'cause [F]I keep diggin' my[G]self down deeper
I [Am]won't stop 'til I [C]get where you are
[F]I keep running when [G]both my feet hurt
I [Am]won't stop 'til I [C]get where you are
[F]Oh, when you [G]go down [Am]all your darkest [C]roads
I woulda f[F]ollowed all the w [G]ay to the gravey[Am]ard [C](oh)
 
Bridge
[F] It's funny how
The [Am7]warning signs can [Cmaj7]feel like they're butterflies
 
Chorus 3
Oh 'cause [F]I keep diggin' my[G]self down deeper
I [Am]won't stop 'til I [C]get where you are
[F]I keep running when [G]both my feet hurt
I [Am]won't stop 'til I [C]get where you are
[F]Oh, when you [G]go down [Am]all your darkest [C]roads
I woulda f[F]ollowed all the w [G]ay to the gravey[Am]ard
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đức Nguyện. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 16 tháng 01, 2020
Lượt xem: 954 Người đăng: Đức Nguyện (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Halsey Thể loại: Pop Yêu thích: 15
Bài liên quan
Phan Duy Thành, 25 tháng 06, 2017 5,129
Vy Thanh Nguyễn, 16 tháng 01, 2020 1,529
Duy Võ, 12 tháng 04, 2019 9,957
Duy Anh, 28 tháng 06, 2016 2,106
Đức Nguyện, 14 tháng 01, 2020 954
Lenki Jang, 19 tháng 03, 2019 12,439
rustobin, 9 tháng 12, 2016 3,718
Gin Anh, 7 tháng 12, 2019 1,067
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)