Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Intro [Am]Ooh[C] oh,[F] Ooh woh [F][E] [Am]Ooh [C]oh,[F] Ooh woh [F] [E] Verse 1 [Am]You say y
Thùy Dung, 22 tháng 03, 2018 Am C E F 20,454
Intro: [Dm]Lately, I've been, [C/E]I've been [F]thinking I want you to be [Bbmaj7]happier, I wa
Vương Thiện, 24 tháng 09, 2018 Bbmaj7 C C/E Dm F Gm 6,922
Verse 1: I've [C#m]cheated and I've lied I've [A]broke down and I've cried I've [E]got nothin
Vương Thiện, 5 tháng 08, 2019 A B C#m E 1,139
Verse1 [Am] Can I [Em]tell you something [F]just between you [C]and me? [Am] When I [Em]hear y
Lele, 2 tháng 07, 2020 Am C Dm Em F G 763
Intro [G] [D] Verse 1 I see you [G]calling I didn't wanna [Em]leave you like that It's five i
Harry, 31 tháng 05, 2021 C D Em G 539
/Verse 1/ I [Dm]try to be everything that I [C]can But [Gm]sometimes, I come out as bein' [Bb]noth
fubbuj, 9 tháng 08, 2020 Bb C Dm Gm 516
Wanna [E]believe, wanna believe That you don't have a bad bone in your [B]body But the bruises on y
Nguyễn Thị Dung, 23 tháng 08, 2021 A B C#m E F#m 333
[G]I'm a trainwreck [Bm]Kinda jealous [Em]Sometimes I get a [C]Little bit selfish [G]Pessimistic [B
Tiến Đạt Nguyễn, 1 tháng 08, 2022 B7 Bm C Em G 53