Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Sabrina Carpenter

Đóng góp thông tin
[D]Cast out to [A]sea Drifting with the tide [Bm] And no way of [G]finding me [D]Now, that I'm [
Nguyễn Ngọc Yến Nhi, 12 tháng 07, 2017 A Bm D G 1,152
Verse 1: [G] You like New York [Em] City in the daytime [Bm] I like New York [A] City in the night
Jelly Nguyễn, 1 tháng 09, 2018 A Bm Em G 772