Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Long Live

G Taylor Swift G Điệu Ballad
≣≣
(Verse 1)
I said remember this [G] moment
In the back of my mind [C]
The time we stood with our [Em] shaking hands
The [D] crowds in stands [C] went wild
 
We were the kings and the [G] queens
And they read off our [C] names
The night you danced like you [Em] knew
Our lives would never [D] be the same [C]
 
You held your head like a [Em] hero
On a history book page [C]
It was the end of a decade [D]
But the start of an age [C]
 
(Chorus)
Long [G] live the walls we crashed [C] through
How the kingdom lights [Em] shined just for me and [D] you
I was screaming long [G] live all the magic we [C] made
And bring on all the [Em] pretenders
One [C] day, we will be [G] remembered
 
(Verse 2)
I said remember this [G] feeling
I pass the pictures [C] around
Of all the years that we [Em] stood there
On the [D] side-lines wishing for right now
 
We are the kings and the [G] queens
You traded your baseball cap for a [C] crown
When they gave us our [Em] trophies
And we [D] held them up for our [C] town
 
And the cynics were [Em] outraged
Screaming, [C] "This is absurd!"
'Cause for a moment a [Em] band of thieves
In ripped-up jeans got to [C] rule the world
 
(Chorus)
Long [G] live the walls we crashed [C] through
How the kingdom lights [Em] shined just for me and [D] you
I was screaming long [G] live all the magic we [C] made
And bring on all the [Em] pretenders
I'm not [D] afraid
 
Long [G] live all the mountains we [C] moved
I had the time of my [Em] life fighting dragons with [D] you
I was screaming long [G] live that look on your [C] face
And bring on all the [Em] pretenders
One [C] day, we will be [G] remembered
 
(Bridge)
[C] Hold on to [Em] spinning around
Confetti [C] [Em] falls to the ground
May these [C] memories break our fall
 
(Verse 3)
Will you take a [G] moment,
Promise me [C] this
That you'll stand by me [Em] forever
But if [D] God forbid fate should step [C] in
 
And force us into a [G] goodbye
If you have children some [C] day
When they point to the [Em] pictures [D]
Please tell them my [C] name
 
Tell them how the [C] crowds went wild
Tell them how I [D] hope they shine
 
(Chorus)
Long [G] live the walls we crashed [C] through
I had the time of my [Em] life, with you [D]
 
Long, long [G] live the walls we crashed [C] through
How the kingdom lights [Em] shined just for me and [D] you
And I was screaming long [G] live all the magic we [C] made
And bring on all the [Em] pretenders
I'm not [D] afraid
 
Singing, long [G] live all the mountains we [C] moved
I had the time of my [Em] life fighting dragons with [D] you
And long, long [G] live that look on your [C] face
And bring on all the [Em] pretenders
One [C] day, we will be [G] remembered
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên n4flu94. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 23 tháng 02, 2019
Lượt xem: 2,535 Người đăng: n4flu94 (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: US-UK Yêu thích: 61
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)