Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

I Cry

Em Shayne Ward Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / Trần Vĩnh Quang: capo ngăn 2 You said goodb [Em]ye I fell apar
≣≣
capo ngăn 2
You said goodb [Em]ye
I fell apart
I fell f [Am7]rom [C]al l we had
To I [C]never knew
I n [B]eeded you so [Em]ba d
You nee [Em]d to let things go
I kno [Am7]w, you told [C]me so
I've be [C]en through hell
To b [B]reak the spell
W [Am]hy did I ever let you [D]slip away
Can't [C]stand another day witho [Am7]ut you
Without the fe [Bm]eling
I once [B7]knew [G] [Em]
I cr [Em]y silently
I cr [Am]y inside of me
I cry [Em]hopelessly
Cause I know I'll
never br [B7]eathe your love [Em]a gain
Cause you' [Em]re not here with [Am]me
Cause I'm lo [Am7]nely as can [C]be
Cause I know I'll never
breath [B]e your love [Em]again
If yo [Em]u could see me now
[Am7]You would know just [C]how
[C]How hard I try
Not to wonde [B]r why
I wish [Em]I could believe in something [Am7]ne w
Oh ple [Em]ase somebody [Am]t
ell me it's not [C]true
I'll never be o [B]ver you
Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never
breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never
breathe your love again
If I could have you back tomorrow
If I could lose the pain and sorrow
I would do just anything
To make you see
You still love me
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never
breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never
breathe your love again
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Vĩnh Quang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 9 tháng 08, 2013
Lượt xem: 8,872 Người đăng: Trần Vĩnh Quang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Shayne Ward Thể loại: Yêu thích: 33
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn