Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

You're Not Alone

Cm Shayne Ward Điệu Slow
≣≣
[Cm]She's getting out [Ab]of bed
[Eb]At half [Bb]past ten
She starts to comb [Cm]her hair
[Ab]Just an [Eb]ordinary day[Bb]
[Cm]She looks at her [Ab]reflection
[Eb]Off the [Bb]wall
[Cm]Why do I care at all
[Ab]Just an ordinary day
[Eb]An [Bb]ordinary day
[Gm]That's hurting you
Don't hide out inside [Fm]yourself
If you only let the [Bb]sunshine on you
[Cm]I promise you
[Ab]You're not alone
[Eb]When the lights go out [Bb]at night
[Cm]When you're feeling lost [Ab]inside
[Eb]You're not [Bb]alone
You're not [Cm]alone
You're not [Ab]alone
[Eb]When your world is [Bb]falling down
[Cm]I will be the one [Ab]around
[Eb]You[Bb]'re [Cm]not alone
[Cm]You're not alone
[Cm]She's waiting for the bus [Ab]it's 12.59[Eb]
She's [Bb]sitting on her own[Cm]
Just an [Ab]ordinary[Eb] day[Bb]
[Cm]She's looking at [Ab]the people
[Eb]Passing her by[Bb]
It [Bb]could be [Cm]you and I
They would [Ab]never dream
Of [Eb]slowing down
[Bb]To see if she's [Gm]alright
[Fm]Don't hide out inside yourself
If you only let the [Bb]sunshine on you
[Cm]I promise you
[Ab]You're not alone
[Eb]When the lights go [Bb]out at night
[Cm]When you're feeling lost [Ab]inside
[Eb]You're [Bb]not alone
[Cm]You're not alone
You're [Ab]not alone
[Eb]When your world is falling [Bb]down
[Cm]I will be the one [Ab]around
[Eb]You're not alone[Bb]
[Fm]You're not alone
I'm hurting
[Eb]You're not alone
She's hurting
[Ab]You're not alone
[G]I'm so [A]alone
[Ab]You're not alone
[Eb]When the lights go [Bb]out at night
[Cm]When you're feeling lost [Ab]inside
[Eb] [Bb] [Cm]You're not alone
[Cm]You're [Ab]not alone
[Eb]When your world is falling [Bb]down
[Cm]I will be the one [Ab]around
[Eb] [Bb] [Cm]You're not alone
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Nguyen. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 25 tháng 01, 2014
Lượt xem: 9,235 Người đăng: Duy Nguyen (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Shayne Ward Thể loại: Yêu thích: 39
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)