Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

About You Now

C Shayne Ward Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / haidang1806: It was so [C]easy that night Should've been [Am]st
≣≣
Tone C# - Capo ngăn 1
 
It was so [C]easy that night
Should've been [Am]strong, yeah I lied
Nobody [Fmaj7]gets me [G]like [C]you
Couldn't keep [C]hold of you then
How could I [Am]know what you meant
There was [Fmaj7]nothing to [G]compare [C]to
 
I know [C]everything changes
All the [Am]cities and faces
But I [Fmaj7]know how I [G]feel about [C]you
There's a [C]mountain between us
But there's [Am]one thing I sure of
That I [Fmaj7]know how I [G]feel about [C]you
 
Can we [C]bring yester[G]day back [Am]around,
Cos I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now,
I was [C]dumb, I was [G]wrong, I let you [Am]down,
But I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now
 
All that it [C]takes one more chance,
Don't let our last [Am]kiss be our last,
Give me to[Fmaj7]night and I'll [G]show [C]you
 
I know [C]everything changes,
I don't [Am]care where it takes us,
'Cus I [Fmaj7]know how I [G]feel about [C]you
 
Can we [C]bring yester[G]day back [Am]around,
'Cus I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now,
I was [C]dumb, I was [G]wrong, I let you [Am]down,
But I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now
 
Not a [C]day passed me [Am]by,
Not a [C]day passed me [Em]by,
When I [Fmaj7]don't think [G]about [C]you,
And there's [C]no moving [Am]on,
'Cus I [C]know your the [Em]one,
And I [Fmaj7]can't be with[G]out [C]you
 
Can we [C]bring yester[G]day back [Am]around,
'Cus I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now,
I was [C]dumb, I was [G]wrong, I let you [Am]down,
But I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now
 
But I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now
Yes I [Fmaj7]know how I [G]feel about you [C]now.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên haidang1806. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 18 tháng 03, 2015
Lượt xem: 7,934 Người đăng: haidang1806 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 46
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)