Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Melt The Snow

G Shayne Ward B chọn điệu
≣≣
Điệu: Ballad
Tone gốc B: Capo 4
Quạt:
kiểu 1: Xuống 4 lần cho mỗi hợp âm
Kiểu 2: XLCL LCL
Kiểu 3: XXL LXL
 
Rải: Verse- Bass 3 2 3 1; chorus- B 3 2 3 1 3 2 3
 
Verse 1:
[G]Sometimes out my [D]window
I [Em]notice that you've been cryin' over [C]him
And I [G]wonder why you [D]just don't
[Em]Kick him to the curb instead of bein' with [C]him
 
CHORUS
You see [G]love at first is summer time
[D]That's when you think that everything's fine
[Em]No one ever thinks it's gonna [C]end
But when [G]things go wrong and winter comes
[D]You're gonna need to run to someone
[Em]Left alone you'll just freeze up [C]again
 
But you should [G]know
When it gets too [D]cold
You're not [Em]alone
I'll melt the [C]snow
 
Verse 2
[G]Some nights I can [D]hear you
[Em]Screamin' on the phone over somethin' that he [C]did
And I [G]wonder what can [D]I do
To [Em]make you throw him out so you can let me [C]in
 
You see [G]love at first is summer time
[D]That's when you think that everything's fine
[Em]No one ever thinks it's gonna [C]end
But when [G]things go wrong and winter comes
[D]You're gonna need to run to someone
[Em]Left alone you'll just freeze up [C]again
 
But you should [G]know
When it gets too [D]cold
You're not [Em]alone
I'll melt the [C]snow, I'll melt the snow
[G]I'll, I'll melt the snow, [D]I'll, I'll melt the snow
[Em]I'll, I'll melt the snow [C]
[G]I'll, I'll melt the snow
[D]I'll, I'll melt the snow, [Em]I'll, I'll melt the snow [C]
 
You see [G]love at first is summer time
[D]That's when you think that everything's fine
[Em]No one ever thinks it's gonna [C]end
But when [G]things go wrong and winter comes
[D]You're gonna need to run to someone
[Em]Left alone you'll just freeze up [C]again
 
You see [G]love at first is summer time
[D]That's when you think that everything's fine
[Em]No one ever thinks it's gonna [C]end
But when [G]things go wrong and winter comes
[D]You're gonna need to run to someone
[Em]Left alone you'll just freeze up [C]again
 
But you should [G]know
When it gets too [D]cold
You're not [Em]alone
I'll melt the [C]snow
 
But you should [G]know
When it gets too [D]cold
You're not [Em]alone
I'll melt the [C]snow
I'll melt the [C]snow
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Minh Thư. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 15 tháng 11, 2019
Lượt xem: 1,953 Người đăng: Minh Thư (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Shayne Ward Thể loại: Pop Yêu thích: 6
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn