Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 02/05/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của trà my Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của trà my Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của trà my Xem tất cả

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau Em đã biết Tim mình đánh rơi rồi Từ lần đầu ti
trà my, 18 tháng 05, 2017 215k