Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 09/01/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nhi Tg Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nhi Tg Xem tất cả

[D]shíguāng wú [A]fǎ tōu zǒu huíy [Bm]ì yòng [A]jìn suǒyǒu lì [G]qì qù xún [Gm]zhǎo nǐ de hén [D]j
Nhi Tg, 14 tháng 09, 2021 8
[Am]Qiūyuè luòshuǐ [G]kū yè xiàzhuì [F]Měide [G]hěn líng [C]suì [Am]Fēng bǎ chuāng tuī [G]língshēn
Nhi Tg, 9 tháng 09, 2021 12
[C]wǒ shì yǒu duōme de [Em7]juéjiàng cái huì bèi ài cì [Am7]shāng ài [G]shì rénmen chě [D7]de huǎn
Nhi Tg, 9 tháng 09, 2021 9
gěi nǐ wǒ [F]píngpíng dàndàn de [C]děngdài hé shǒu [Dm]hòu [F] gěi nǐ wǒ [A#]hōnghōnglièliè de [F]k
Nhi Tg, 11 tháng 09, 2021 11
[G]xiāngyù nà [D]tiān [Em7]dìnggé shí [G]jiān shì [C]nǐ wéi [Gm]xiào de [G]yǎn ràng [Am7]xuānxiāo
Nhi Tg, 13 tháng 09, 2021 11

Bài hát đã đăng của Nhi Tg Xem tất cả

[D]shíguāng wú [A]fǎ tōu zǒu huíy [Bm]ì yòng [A]jìn suǒyǒu lì [G]qì qù xún [Gm]zhǎo nǐ de hén [D]j
Nhi Tg, 14 tháng 09, 2021 8
[G]xiāngyù nà [D]tiān [Em7]dìnggé shí [G]jiān shì [C]nǐ wéi [Gm]xiào de [G]yǎn ràng [Am7]xuānxiāo
Nhi Tg, 13 tháng 09, 2021 11
[Cmaj7]xiǎngniàn nǐ de yèwǎn měi [Bm7]yī miǎo xiàng yī guāngnián yǐjīng [Am7]fēnkāi le jǐ nián há
Nhi Tg, 13 tháng 09, 2021 11
gěi nǐ wǒ [F]píngpíng dàndàn de [C]děngdài hé shǒu [Dm]hòu [F] gěi nǐ wǒ [A#]hōnghōnglièliè de [F]k
Nhi Tg, 11 tháng 09, 2021 11
[C]wǒ shì yǒu duōme de [Em7]juéjiàng cái huì bèi ài cì [Am7]shāng ài [G]shì rénmen chě [D7]de huǎn
Nhi Tg, 9 tháng 09, 2021 9