Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau Em đã biết Tim mình đánh rơi rồi Từ lần đầu ti
trà my, 18 tháng 05, 2017 A7 C Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G6 218k
Verse 1: Hai giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy. Không một tin nhắn từ tối [
Cát, 25 tháng 05, 2017 Am F G 46,101
From the first time next to you I already fell for you From the first kiss that we had
Gin Anh, 30 tháng 04, 2017 Am C D Em F G 2,824
VERSE 1: Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết Tim mình đánh rơi rồi. Từ lần
Lưu Nhật Minh, 4 tháng 07, 2017 A7 Am7 C C7 Cmaj7 Dm7 Em7 F/G Fm6 Fmaj7 G6 G7 632