Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 14/01/2016

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Nguyễn Tuấn Minh Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Nguyễn Tuấn Minh Xem tất cả

[Am] When a humble bard [D] Graced a ride along [Dm] With Geralt of [Em]Rivia Along came this son
Phạm Ngọc Thành, 26 tháng 12, 2019 1,738
Verse 1 [C]Every night, I live and die Feel the party to my [Em]bo
Nguyễn Tuấn Minh, 15 tháng 09, 2019 407
[C]You got the invitation, you got the right address [C]You need some medication, the answer's alwa
Nguyễn Tuấn Minh, 29 tháng 07, 2019 636
Baby really [C]hurt me, crying in the [Em]taxi, he don't wanna [Am]know me Says he made the big [G]
Nguyễn Tuấn Minh, 11 tháng 01, 2019 1,732
[C]Well summer slipped us underneath her [Em]tongue Our days and nights are[F] perfumed with obses[
Nguyễn Tuấn Minh, 14 tháng 01, 2019 594

Bài hát đã đăng của Nguyễn Tuấn Minh Xem tất cả

Verse 1 [C]Every night, I live and die Feel the party to my [Em]bo
Nguyễn Tuấn Minh, 15 tháng 09, 2019 407
[C]You got the invitation, you got the right address [C]You need some medication, the answer's alwa
Nguyễn Tuấn Minh, 29 tháng 07, 2019 636
We wouldn't be seen dead here in the [G]day [Bm]I guess you're lucky that it's [Em]dark now [C]And
Nguyễn Tuấn Minh, 7 tháng 02, 2019 399
[C]Well summer slipped us underneath her [Em]tongue Our days and nights are[F] perfumed with obses[
Nguyễn Tuấn Minh, 14 tháng 01, 2019 594
Baby really [C]hurt me, crying in the [Em]taxi, he don't wanna [Am]know me Says he made the big [G]
Nguyễn Tuấn Minh, 11 tháng 01, 2019 1,732