Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Louis Armstrong

Đóng góp thông tin
[C]Hold me [C]close and hold me [Em7]fast, This [Em7]magic spell you [F]cast, This [F]is La Vie
Đinh Tuệ Nhân, 1 tháng 07, 2014 C Dm Dm7 Em7 F G7 50,511
Verse 1: I see [G] trees of [D] green and [C] Red roses [G] too [C] I watch them [G] bloom for
just chill, 24 tháng 08, 2017 Am7 B7 Bm C C/D D D7 Em G 4,474