Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Camila Cabello

Đóng góp thông tin
[Em]havana ooh na [C]na[B7] half of my heart is in [Em]havana ooh na [C]na[B7] he took me back to
Mee , 25 tháng 10, 2017 B7 C Em 88,676
I love it when you [Am]call me señorita I wish I could [C]pretend I didn't need ya But every tou
Lê Quang Dora, 21 tháng 06, 2019 Am C E7 Em F 79,104
Verse 1: [Am7] No I think I'll stay in [Dm7] tonight [G] Skip the conversations and the "oh, I'm [
Kristina Nguyen, 8 tháng 12, 2017 Am Am7 C C/B Dm7 G 11,906
[F]Ahhh [G]Hey [C]Ahhh-[G]Ahhh [Am] x2 Verse He [Am]knows Dirty [F]secrets that I keep Does he [G]k
nhockhuecute1, 15 tháng 08, 2016 Am C E Em F G 5,242
(Chorus: Camila Cabello) [C]Am I out of my[G] head? Am I out of my [Am]mind? If you only [C7]knew
Mee , 23 tháng 10, 2017 Am C C7 Dm F G 4,936
Verse 1: [C] Something must've gone wrong in my brain [G] Got your chemicals all in my veins [Dm]
Kristina Nguyen, 7 tháng 12, 2017 C Dm F G 4,069
Verse 1: [Am] Dirty tissues, [F] trust issues [G] Glasses on the sink, they didn't fix you [Am] L
Kristina Nguyen, 19 tháng 01, 2018 Am C Dm Em F Fadd9 G 2,704
Verse 1: [F] Why [G] did you [Am] leave me here to [C] burn? [F] I'm way [G] too young to be this
Kristina Nguyen, 14 tháng 07, 2017 Am C F G 1,623
Verse 1: [C]Loving you, I thought I couldn't [Em]get no higher Your November rain could set the [G
Kristina Nguyen, 19 tháng 01, 2018 Bbm C D Em G 1,249
Verse 1: [Cmaj7]Ooh, I'm [Em]not a psychic But I see myself all over [D]you [Cmaj7]Ooh, I'm [Em]s
Kristina Nguyen, 19 tháng 01, 2018 Bm Cmaj7 D Em G 758