Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm

Yêu cầu hợp âm

Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
3 giờ trước Geronimo - Sheppard, -
1 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Lần Sau Cuối - DuongG - DuongG
5 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Lời Sau Cuối - Khoa Đan - Khoa Đan
1 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Đáp án cuối cùng - Quân A.P - Nguyễn Phúc Thiện
8 người đang yêu cầu bài này
1 tháng trước Thấy Chưa - Vũ Đinh Trọng Thắng, - Ban nhạc Ngọt, Vũ Đinh Trọng Thắng, Ngọt,
13 người đang yêu cầu bài này