Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm

Yêu cầu hợp âm

Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
6 ngày trước Đây Chính Là Tình Yêu Sao / 這就是愛嗎 - Thập Đậu Sam -
6 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Bởi Vì Em - Luân Tang (伦桑), -
2 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Ta Như Là - - Lê Tín Hương
1 người đang yêu cầu bài này