Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Yêu cầu hợp âm

Yêu cầu hợp âm

Các yêu cầu bài hát không được đăng sau 2 tuần sẽ tự động đóng.
1 giờ trước Everybody Dies In Their Nightmares - XXXTENTACION - XXXTENTACION
1 người đang yêu cầu bài này
16 giờ trước An Thần - Low G, Vũ Đinh Trọng Thắng, - Thắng & Chí Trung
1 người đang yêu cầu bài này
17 giờ trước An thần - Low G, Thắng (Ngọt) - Low G, Thắng (Ngọt)
12 người đang yêu cầu bài này
3 ngày trước Who? - Chillies, - Chillies,
1 người đang yêu cầu bài này
3 ngày trước Tan Vỡ - Chi Dân - Chi Dân,
5 người đang yêu cầu bài này
6 ngày trước Easy On Me - Adele - Adele
6 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Đông phai mờ dáng ai - DatKaa, - DatKaa,
2 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước '발키리(Valkyrie) - Oneus - Oneus
2 người đang yêu cầu bài này
1 tuần trước Lit - oneus - Oneus
3 người đang yêu cầu bài này