Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Bài hát chờ duyệt

Bài hát chờ duyệt

2 ngày trước Mẹ Gánh Nước - Trần Thu Hà - Lư Nhất Vũ
wonderfultime Am C Cmaj7 Csus4 Dm Em F G 0
2 ngày trước Đời đâu mấy lần - Nguyễn Đình Chương - Nguyễn Đình Chương
chuongn471 A Am C Dm Em F Fm G Gm 0
2 ngày trước Thảo Nguyên Thông Reo - Nguyễn Đình Vũ - DC Tâm
TPP A D Em G 2
2 ngày trước Cinderella'S Dead - EMELINE - EMELINE
TPP Am B7 Em 0
2 ngày trước Darlin’ - She & Him - Brian Wilson, Mike Love
TPP Am D E7 Em G 0
2 ngày trước Có Chờ Anh Ta - Cà Nâu - Cà Nâu
TPP Bm C D Em 0
2 ngày trước Có Còn Là Gì Không - Vin Quốc Anh, Poll - Vin Quốc Anh
TPP Am C Em F Fm 0
2 ngày trước I'm Gonna Getcha Good! - Shania Twain - Shania Twain
TPP Am C Dm F G 0
2 ngày trước That Don't Impress Me Much - Shania Twain - Shania Twain
TPP A Am C D F G 0
2 ngày trước Any Man Of Mine - Shania Twain - Shania Twain
TPP A7 C D D7 G 0